Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Hightech disputation

16 februari, 2001 - Stockholms universitet

Att en opponent inte kan komma till en disputation är med dagens teknik inget problem. Fredag 16 februari kl. 10.00 äger den första disputationen rum vid Stockholms universitet där videokonferensutrustning utnyttjas. Det sker i Aula Magna när Li Westerlund vid Juridiska institutionen lägger fram sin avhandling ”Biotech Patents – Equivalency and Exclusions under European and U.S. Patent Law”

Stockholms juriststudenter till final för åttonde gången i internationell rättegångstävlan i EG-rätt

16 februari, 2001 - Stockholms universitet

Ett lag från Stockholms universitet har åter tagit sig till final i den årliga tävlingen i EG-rätt. Den mycket prestigefyllda rättegångstävlingen European Community Law Competition Moot Court baseras på ett fiktivt rättsfall. Tävlingen sker på två språk, engelska och franska, och avgörs av de riktiga domarna i EG-domstolen. Stockholms universitets juriststudenter vann både lagvis och individuellt i Maastricht. Av 80 tävlande lag från hela Europa möts nu de fyra bästa lagen för den avgörande finalen i mars.

Sveriges femte forskningssatellit Odin snart iväg

16 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Den nya forskningssatelliten Odin ska studera bådestjärnors födelse och jordens atmosfär. Nu ska vi få veta om våra ansträngningar att minska freonanvändningen på jorden har gett resultat.

Fett i maten påverkar konsistensen mer än smaken

15 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Med smör och grädde i maten blir den godare, det vet alla matglada. Nu får vi ytterligare belägg för att det är så. Fettet i livsmedel bidrar till den konsistens, krämighet och smak som tilltalar oss konsumenter. Men det finns sätt att sänka fetthalten med bibehållen upplevelse av smaken.

Spelar dagstidningarnas ledarsidor någon roll?

14 februari, 2001 - Stockholms universitet

Ledarna tillhör det tyngsta materialet i svenska dagstidningar. Historiskt sett har dagstidningarnas uppgift att delta i samhällsdebatten och spegla och driva opinioner varit nära förknippad med denna journalistiska genre. Frågan är vilken roll ledarna spelar idag, när de politiska partierna är i kris och när alltfler mass-medier konkurrerar om uppmärksamheten.

Bättre mått på polarisen

14 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Iskoncentrationen i Arktis avtar. Isen är en viktig faktor i hela det globala klimatet och det finns därför anledning att noga övervaka dess förändringar.
I en ny avhandling konstateras stora svagheter i den konventionella mättekniken för uppskattning av iskoncentrationen. Där prövas och utvecklas även ny satellitmätteknik, som visar större noggrannhet i studier av bland annat isens rörelser och tjocklek.

Bättre mått på polarisen

14 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Iskoncentrationen i Arktis avtar. Isen är en viktig faktor i hela det globala klimatet och det finns därför anledning att noga övervaka dess förändringar.
I en ny avhandling konstateras stora svagheter i den konventionella mättekniken för uppskattning av iskoncentrationen. Där prövas och utvecklas även ny satellitmätteknik, som visar större noggrannhet i studier av bland annat isens rörelser och tjocklek.

Ljusterapi mot cancer och virus

14 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Behandlingen av cancer, ärftliga sjukdomar samt virus- och parasitsjukdomar som riktas mot DNA behöver bli mer effektiv, för att minimera biverkningar.
I vissa fall kan ljus användas som katalysator mellan DNA och aktiva ämnen. Claire Kanony har i en doktorsavhandling närmare studerat ämnen med en intressant potential främst för sterilisering av blod och behandling av cancertumörer.

Användbara grodceller

13 februari, 2001 - Linköpings universitet

Grodor, fiskar, reptiler och många ryggradslösa djur kan ändra färgen på sin hud genom förändringar i hudens pigmentceller. Annika Karlsson från den mångvetenskapliga forskarskolan Forum Scientum vid Linköpings universitet har studerat denna process, som skulle kunna användas för att utveckla nya biosensorer.

Aktuell EU-expertis från ExpertSvar

13 februari, 2001 - Uppsala universitet

I den nyutkomna boken Europaperspektiv 2001 behandlas frågor som majoritetsbeslut och integration, utvidgning och den europeiska monetära unionen. Boken är den fjärde i en serie från ett nationellt forskningsprojekt. Nedan följer en kort beskrivning av de forskare som medverkar i boken, samt därunder en hänvisning till andra experter på EU som kan bli aktuella under Sveriges ordförandeskap.