Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Konsten att konstruera en rit

12 februari, 2001 - Stockholms universitet

Att västvärldens kolonialism har kommit att utgöra en integrerad del av det västerländska tänkandet då det gäller vetenskap, konst och historia är utgångspunkten i teatervetaren Katarina Lions avhandling om baletten Le Sacre Printemps, Våroffer. Genom olika undersökningar har hon tagit fram de sociokulturella ideologier och praktiker som uttrycks i några av de danshändelser som blivit ett eko av det danshistoriska skri som 1900-talets mest helgonförklarade balett, Le Sacre Printemps, i koreografi av Vaslav Nijinskij 1913 innebar.

Luleå först att anta studenter till kunskapsområden

12 februari, 2001 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitetet blir först i landet med nya tvärvetenskapliga kunskapsområden i utbildningen – Arena media, musik & teknik, Arena lärande och Arena nätverk.

– Det här är den mest spännande utmaning som jag varit med om under mina 30 år i universitetsvärlden, säger rektor Ingegerd Palmér.

Proteiner som lagar DNA skärskådade

12 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

DNA-spiralen med vår arvsmassa förändras ständigt. Den visar sig ta upp
medicin genom att anpassa sin struktur, och läker skador med hjälp av
speciella proteiner. I denna läkeprocess har nu forskare vid Chalmers fått en närmareinblick.

Allt snabbare datortomografer

9 februari, 2001 - Linköpings universitet

Med hjälp av datortomografi kan man avbilda innanmätet hos olika objekt, allt från människokroppar och industriella komponenter till resväskor på en flygplats. Tekniken bygger på en roterande röntgendetektor som fångar upp röntgenbilder av objektet tagna från olika vinklar. Med hjälp av en så kallad rekonstruktionsalgoritm kan sedan bilder av snitt genom objektet framställas.

Elektroners rörelsemönster fascinerar

9 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Intressanta resultat i ny doktorsavhandling visar bilden av tidigare
okända ytstrukturer på atomär nivå, samt ett sätt att avgränsat studera
elektroners rörelsemönster.

Identifiering av växtgener reglerade av UV-B-strålning

8 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Det moderna samhället utövar ett enormt tryck på vår natur. Växtriket har genom åren anpassats efter omgivningarna och utvecklat försvarssystem mot de stresser som varit rådande, exempelvis virusangrepp och torka. I och med den industriella revolutionen har nya stresser uppkommit som växten delvis saknar försvarssystem mot och vilket kan få allvarliga konsekvenser för jord- och skogsbruk.

Rätt ventilation till rätt hus

8 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

En modell som visar vilken ventilation som är bäst för just ditt hus. På
just den plats där du ska bygga. Som tar hänsyn till både ekonomi,
komfort och väderförhållanden. Den finns, och är resultatet av ny
byggnadsforskning. Modellen är baserad på riskanalytiska metoder och kan
bli användbar vid utveckling av energisnåla och sunda hus.

Långtidssjukskrivna och deras medaktörer

7 februari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 9 februari försvarar Curt Edlund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi, Umeå universitet, en avhandling om hur långtidssjukskrivna och deras medaktörer ser på varandra och sin samverkan.

Elda med biomassa lönar sig

7 februari, 2001 - Linköpings universitet

Just nu är elpriserna låga, eftersom elmarknadens avreglering i Sverige skärpt konkurrensen. Men om elpriserna går upp till den nivå de låg på för ett par år sedan, vilket de väntas göra, så kommer biomassa för uppvärmning att vara klart lönsamt jämfört med både el och olja.

Ett herpesvirusprotein ger cancerlika cellförändringar

6 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Resultaten i denna avhandling ger stöd för att virusproteinet EBNA5 kan ha
betydelse för att den sjuka virusinfekterade cellen delar sig snabbare och
överlever bättre. Det vill säga karakteristika som är typiska för en
cancercell.