Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

CODEX – ny webbplats om forskningsetik

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

I dag invigs CODEX, en ny webbplats för forskare och forskningsintresserad allmänhet. Här ska man kunna ta del av alla regler och riktlinjer som rör forskningsetik.
– En webbplats som är unik i sitt slag, säger Mats G Hansson, ansvarig för universitetets tvärvetenskapliga forskningsetiska program.

Hjärtförstoring kan bero på övervikt och åtföljande störningar

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

Medelålders män med övervikt, blodfettsrubbning eller högt blodtryck löper
på sikt risk för att hjärtats vänstra kammare förstoras, vilket medför en
markant ökad risk för att dö. Det visar Johan Sundström i en studie av 475
Uppsalamän som följts upp under närmare 30 år.

Hädisk Madonna eller god kristen

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

Till synes motstridiga uppfattningar i den kristna rockdebatten har det
gemensamt att de försvarar kyrkans monopol på livsåskådningar. Andreas
Häger ser i sin avhandling rockdebatten som ett uttryck för kyrkans
svårighet att förhålla sig till det moderna samhällets mångfald.

Nära samband mellan kulturliv och hälsa

5 februari, 2001 - Umeå universitet

Tisdagen den 13 februari försvarar Boinkum Benson Konlaan, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, socialmedicin, Umeå universitet, en avhandling som påvisar ett nära samband mellan kulturaktivitet och (god) hälsa.

Amerikansk säkerhetspolitik gentemot Europa från Reagan till Clinton

1 februari, 2001 - Stockholms universitet

USA har allt sedan andra världskrigets slut spelat en avgörande roll inom den europeiska sä-kerhetspolitiken. Särskilt tydligt har detta varit under den senaste tjugoårsperioden, under vilken det kalla kriget både skärptes och tog slut utan att ersättas av någon internationell harmoni.
Men vilka är egentligen de drivkrafter som formar amerikansk Europapolitik? Är de kall-hamrat geopolitiska? Eller är de baserade på ideologiska och identitetsrelaterade faktorer, t ex idén om demokratiseringsprocessens fredsfrämjande krafter? Och hur stor roll spelar den sit-tande administrationens partifärg för politikens utformning?

Vårens öppna föreläsningar har Europa i fokus

1 februari, 2001 - Stockholms universitet

*Gränser för Europa
*Strindberg i Europa – då och nu
*EU och Sverige @ vart är vi på väg?
*En europeisk värdegemenskap
*Frihandel på miljöskyddets bekostnad
*Hotas den biologiska mångfalden av den politiska enfalden?
*När svenska språket blev politik
*Språket, företaget och kulturen
*Språk och identitet – en förhandlingsfråga
*Det skönlitterära språket
*Peter den store: europeisering och envälde

George W Bush avslöjas när universitetet i Luleå satsar på demokrati

1 februari, 2001 - Luleå tekniska universitet

I kväll avslöjas den nye amerikanske presidentens retorik när hans installationstal penetreras av professor Kurt Johannesson på Luleå tekniska universitet.

”Kulturuniversitetet” – den samlande rubriken för en del av Luleå tekniska universitets utåtriktade arrangemang – satsar i vår på temat demokrati. Och författarkaféer.

”HURRA FÖR VALFRIHETEN” – Men vad ska vi välja?

26 januari, 2001 - Stockholms universitet

På jakt efter ”vinnarskolan”
Föräldrars möjlighet att välja skola till sina barn har under senare år ökat radikalt. I doktorsavhandlingen Hurra för valfriheten! Men vad ska vi välja? har Ann-Christin Kjellman gjort en grundläggande kartläggning av val av skola i Stockholm läsåren 1994–1995. Författaren har granskat hur valfriheten påverkar skolornas sammansättning när det gäller social bakgrund, etnicitet, utbildning och bostadsområde.

Kvinnors chanser att nå chefspositioner flera gånger lägre än mäns.

26 januari, 2001 - Stockholms universitet

Kvinnors möjligheter att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats betydligt under senare decennier. Men i många fall kvarstår utestängning och diskriminering av kvinnor i praktiken. Män har väsentligt större chanser än lika kvalificerade kvinnor att nå chefspositioner på arbetsmarknaden. Således är kvinnors möjligheter att påverka hur arbetet utformas och organiseras på svenska arbetsplatser betydligt mer begränsade än mäns.
Detta visar sociologen Mia Hultin vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet i sin avhandling som hon nu lägger fram.