Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Chalmers först med eget betalkort

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Alla anställda, studenter, tidigare studenter och alla övriga vänner till Chalmers högskola i Göteborg kommer snart att göra sina affärer med ett alldeles eget betalkort, Chalmers MasterCard. Åtminstone om högskolans ledning får som de vill. Av köpesummorna går en halv procent tillbaks till projekt inom Chalmers grundutbildning. Så, ju fler som handlar och ju mer man köper desto större stöd till högskolan. Chalmers är först i Norden med idén.

Professor Lena Gustafsson ny prorektor på Chalmers

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Till årsskiftet får Chalmers tekniska högskola en ny prorektor. Det blir Lena Gustafsson, professor i molekylär bioteknik på Sektionen för kemi- och biovetenskap.

Alternativa energikällor kräver nytänkande

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Sverige har hamnat i bakvattnet i den kommersiella utvecklingen av alternativ energiteknik. De industrier som utvecklar och producerar till exempel vindkraft och solceller växer istället snabbt i länder som Tyskland, Danmark och Spanien. Det räcker inte att bara satsa på forskning och utveckling, Sverige måste se på innovationssystemet som en helhet och komma ur ”kärnkraftstraumat”, menar Anna Bergek i sin doktorsavhandling.

Plankan är sig inte längre lik. Orsakerna bakom krokigt virke

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Krokigt virke är en av de främsta anledningarna till ett minskat användande av trä vid nybyggnation i Sverige. Marie Johansson vid Chalmers har närmare undersökt vilka egenskaper det är hos virket som gör att formen förändras.

Processmetod underlättar vårt upptag av mineraler

10 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Kroppens upptag av mineraler från spannmål kan förbättras genom industriell hydrotermisk processning. Allmänläkaren Kerstin Fredlund har med en avhandling vid Chalmers ytterligare stärkt förhållandet mellan näringslära och teknologi.

Isolatormaterial för högspänning testat

10 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Silikongummi anses vara ett mycket lovande material för
högspänningsisolatorer. På grund av frågetecken kring materialets långtidsegenskaper har det hittills inte använts till fullo. I en avhandling vid Chalmers studeras hur sammansättningen påverkar materialets åldrande samt effektiviteten vid olika nivåer av elektrisk påkänning.

Nyckelmaterial för nästa generations bildskärmar

10 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Tunna bildskärmar finns idag på marknaden i en mängd olika produkter, till exempel datorskärmar, videokameror och mobiltelefoner. Tekniken de bygger på behöver utvecklas för att uppfylla kraven på hastighet och upplösning. Jan Lagerwall fortsätter Chalmers stolta tradition i sammanhanget och presenterar i sin avhandling två alternativa material som innebär ett stort steg framåt mot en lösning av problematiken.

Plastfilmer för biologiska tillämpningar

10 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Användningsområdet för tunn plastfilm vidgas alltmer. Sofia Kihlman Øiseth har i sin avhandling funnit en metod att tillverka homogena mycket tunna filmer. Kunskaperna om filmens ytegenskaper kan bland annat vara värdefulla vid tillverkning av olika slags implantat i kroppen.

Ny metod för studier av cellmembran

10 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

En ny metod gör det möjligt att närmare studera proteiner i cellmembran. Den kan underlätta design av läkemedel, eftersom det blir synligt hur membranproteinerna samverkar med läkemedelsmolekyler – det vill säga hur kroppen tar upp dem.