Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Perspektiv i attityder och beslutsfattande

2 mars, 2001 - Stockholms universitet

En avhandling som nyligen lagts fram av Anna Blom Kemdal vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet består av en intervjustudie av personligt beslutsfattande, två studier där kvalitativ och kvantitativ metodik använts för att undersöka attityder till djurförsök och förklaringar av beteendet hos människor med samma eller en annan attityd som man själv, samt en introduktion som handlar om perspektivets betydelse för beslutsfattande, attityder och förklaringar. Perspektiv (positivt/negativt, vem man identifierar sig med) antas vara relaterat till människors beslut och attityder.

Simulerad glömska för en brottshändelse

2 mars, 2001 - Stockholms universitet

Det är ett välkänt faktum att många misstänkta gärningsmän hävdar glömska för brottet för vilket de misstänks (i huvudsak våldsbrott). Även om glömskan i vissa fall är sann hävdar flera forskare att den simulerade, dvs påhittade, glömskan är den vanligaste ”glömskan” när det gäller gärningsmän till grova våldsbrott.

Hur magsårsbakterien gör magsår

2 mars, 2001 - Göteborgs universitet

En ny studie visar hur magsårsbakterien Helicobacter pylori kan orsaka skada genom att störa magens försvar mot infektionen. Denna upptäckt kan i framtiden leda till nya behandlingsformer för magsårssjukdomen så att användningen av antibiotika kan undvikas.

Har ”lagom tjocka” män ökad risk för prostatacancer?

2 mars, 2001 - Umeå universitet

Det verkar som om män med en viss rondör löper en ökad risk att insjukna i prostatacancer. Måttligt förhöjda halter av leptin fördubblade risken för prostatacancer i en kohortstudie av fler än 30 000 män med material från Medicinska biobanken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Optimering för tåg och optioner

2 mars, 2001 - Linköpings universitet

Optimeringslära – att med matematiska metoder hitta det optimala tillvägagångssättet i en viss situation – kan ha många tillämpningar. Två doktorsavhandlingar från Linköpings universitet beskriver så olika områden som användningen av godsvagnar i ett järnvägssystem och maximeringen av avkastningen i en optionsportfölj.

Rekonstruktion av företag

1 mars, 2001 - Stockholms universitet

Ett företags ekonomiska problem i form av svårigheter att betala sina skulder påverkar anställda, borgenärer, aktieägare och många andra i samhället. Det insolvensrättsliga systemets nuvarande och framtida utformning har under senare tid debatterats både i Sverige och i andra länder.

Vem har ansvaret för prospektet vid börsintroduktionen?

1 mars, 2001 - Stockholms universitet

Om ansvaret för de uppgifter som lämnats i ett börsprospekt behandlar Catarina af Sandeberg i sin avhandling som hon i daganra lägger fram vid Stockholms universitet. För första gången görs en jämförelse av de regler som gäller för prospektansvar i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA.

Gallsyror orsakar svår diarré

26 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Gallsyror, som är ett av kroppens naturliga laxermedel, visar sig också
vara en vanlig men botbar orsak till kronisk diarré.
Vissa personer får invalidiserande vattniga diarréer utan att ha någon
tarminfektion. En troligen underskattad orsak kan vara att gallsyror läcker
ut i grovtarmen i för stora mängder och där irriterar till kronisk diarré.

Ryggproblem i medelåldern har startat långt tidigare

26 februari, 2001 - Göteborgs universitet

I en unik studie har sextusen 18-åriga män följts från sin mönstring 1979
till tjugo år senare, bland annat när det gäller deras ryggbesvär.
Nästan exakt lika stor andel hade lindrigt ont vid mönstringen och 2ofta2
ont tjugo år senare.

Är världen ett hologram? – Första licentiatavhandlingen i fysik är klar

23 februari, 2001 - Karlstads universitet

Naturen verkar inte vara så komplex i sin grundstruktur som vi tror att den borde vara med tanke på all variation i den verklighet vi upplever. I själva verket kan det vara så att information om tre rumsdimensioner kan lagras med hjälp av endast två rumsdimensioner. Detta har Jens Fjelstad, doktorand i fysik med inriktning mot teoretisk fysik, studerat i sin licentiatavhandling som han idag lägger fram vid ett licentiatseminarium på Karlstads universitet.