Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Fixering vid barnens ålder hindrar samarbete i skolan

1 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Arbetslag med förskollärare, fritidspedagoger och lärare som samverkar har ansetts vara en av förutsättningarna för att främja barnens lärande i de yngre åldrarna. Men en ny avhandling visar att samverkan förhindras av en fixering vid barnens ålder.

Nya metoder att finna och sanera kvicksilver

1 juni, 2001 - Örebro universitet

Att hitta det giftiga ämnet kvicksilver i marken är svårt och att sanera det är dyrt. Thomas Lifvergren disputerar fredagen 8 juni för doktorsexamen vid Örebro universitet med avhandlingen ”Remediation of mercury polluted soils” (sanering av kvicksilverförorenad jord). Avhandlingen utvecklar dels metoder att hitta olika kvicksilverformer i mark, dels billiga och effektiva saneringsmetoder.

Lunds universitet dragplåster för forskningsinstitut

1 juni, 2001 - Lunds universitet

Industriforskningsinstitutet ACREO AB ska nu etablera sig i Lund. Närheten till Lunds universitet och framstående forskning om elektroniska kretsar har spelat en avgörande roll för lokaliseringen.

Överlever korallreven människan?

31 maj, 2001 - Stockholms universitet

Att världens korallrev är hotade av den globala uppvärmningen har nått ut i press och övriga media. Men förhöjda vattentemperaturer är inte det enda hotet. Och vad händer egentligen om korallreven blir bleka kopior av sina forna jag? I en doktorsavhandling som nu läggs fram vid Stockholms universitet har Fredrik Moberg undersökt hur människan påverkar korallrevens ekologi – och vice versa. Människan har skapat nya störningar som utsläpp av miljögifter, men verkar även ha gjort så att många naturligt förekommande störningar (t.ex. förhöjda vattentemperaturer) blivit mer storskaliga, kraftiga, frekventa och långvariga. Samtidigt påverkar människan korallrevens förmåga att klara av störningar – det som ekologer kallar för resiliens – bland annat genom överutnyttjande som leder till minskad biologisk mångfald.

Ingen enhetlig moral i Domarboken

31 maj, 2001 - Örebro universitet

Domarboken i Bibeln kan inte ses som en enhetlig litterär text och man kan därmed inte heller tala om en bestämd moral eller ideologi i boken. Greger Andersson disputerar för doktorsexamen vid Örebro universitet med avhandlingen ”The Book and Its Narratives: A Critical Examiniation of Some Synchronic Studies of the Book of Judges”.

Den problematiska fritiden

30 maj, 2001 - Stockholms universitet

Skolbarn har oftast flera timmar ledigt från skoldagens slut till dess att föräldrarna kommer hem från arbetet. Frågan om hur barnen ska tillbringa denna tid har setts som problematisk under hela 1900-talet. Samhällets ambition har varit att skapa ett helhetsperspektiv på barns behov. Detta perspektiv har formats i spänningsfältet mellan olika aktörer inom skolbarns-omsorgen. Om detta handlar den avhandling som Malin Rohlin i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet.

Studiecirkeln: Livslångt lärande … på svenska!

30 maj, 2001 - Stockholms universitet

”Att träffas i samkvämsliknande former i studiecirklar”, skriver Petros Gougoulakis i sin nyutkomna avhandling, ”visade sig vara ett genuint svenskt mötes- och kommunikations-mönster; det var varken för intimt eller särskilt formellt, det var lagom.” Och han tillägger: ”Att studera den svenska folkbildningen är att företa en upptäcktsresa i den svenska mentaliteten.”

Att upptäcka cancer vid övergången mellan matstrupen och magsäcken

30 maj, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 8 juni försvarar Bengt Wallner, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, Umeå universitet, en avhandling om diagnos av cancer i övergångsområdet mellan matstrupen och magsäcken. Han visar en metod som kan identifiera riskpatienter för denna ökande cancerform.