Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ny operationsmetod för högriskpatienter

8 mars, 2001 - Göteborgs universitet

Utvidgningar och splittring av kärlväggen i stora kroppspulsådern (aorta) är
livshotande tillstånd och måste ofta opereras. En ny metod för behandling av
sjukdomar i den nedåtgående delen av aorta har prövats på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset med goda resultat.

Sann monogami – reproduktionsstrategier hos större strandpipare

8 mars, 2001 - Göteborgs universitet

Meningen med livet, sett utifrån ett biologiskt perspektiv, är att reproducera sig men hur man uppnår detta mål varierar stort mellan organismer. Fåglar skiljer sig från de flesta andra djurgrupper genom att monogami (varje individ är parad med endast en partner) är det dominerande parningssystemet. I dagsläget anses ungefär 90% av alla världens ca. 9000 fågelarter vara monogama.

Desmond Tutu bland tolv nobelpristagare till Luleå

8 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

Inte mindre än 12 nobelpristagare besöker Luleå tekniska universitet i december. Bland dessa är fredspristagaren Desmond Tutu och de både litteraturpristagarna Seamus Heaney och Derek Walcott de mest kända.

– Vi är överväldigade. Det är naturligtvis en oerhört stor ära för universitetet att vi får så celebra besök, säger rektor Ingegerd Palmér.

Forskare i ny antologi: Den delade staden – segregationens problem och orsaker

8 mars, 2001 - Uppsala universitet

Vetenskapligt och politiskt är segregation ett samhällsproblem. För
politiker och samhällsplanerare är det viktigt att förstå vilka processer
som ligger bakom segregationen och vilka konsekvenser den får. I en
nyutkommen antologi från institutet för bostadsforskning vid Uppsala universitet, Den delade staden, diskuterar en rad forskare hur
boendesegregationen (särskilt den etniska) kan påverka livsmönster
och människors levnadsvillkor.

Aktiv högspänningsisolation

7 mars, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ju högre spänning desto bättre isolationsförmåga.
Genom ett nytt tankesätt presenterar forskning vid Chalmers kreativa lösningar för isolering av högspänningsledningar och ställverk.

Återanvändning av konstruktionsplaster

7 mars, 2001 - Chalmers tekniska högskola

En ny doktorsavhandling vid Chalmers behandlar möjligheter till att förbättra egenskaperna hos återvunna konstruktionsplaster med hjälp av legeringsteknik.

Kvinnor minskar sin alkoholkonsumtion med åren

5 mars, 2001 - Göteborgs universitet

I en undersökning om kvinnor och alkohol visar det sig att kvinnornas
alkoholkonsumtion minskade i takt med att de blev äldre. Vid en
femårsuppföljning framkom att andelen kvinnor med alkoholdiagnos inte hade
förändrats.

Makroglobulindefekt orsak till MS?

5 mars, 2001 - Umeå universitet

Lördagen den 17 mars försvarar Martin Gunnarsson, Inst för klinisk mikrobiologi, immunologi, Umeå universitet, en avhandling som pekar på ett samband mellan alpha2-macroglobulin och sjukdomen MS (multipel skleros).

Nya bilar byggs lättare med hjälp av ny forskning

5 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

Doktorand Tomas Forsman,har gjort en matematisk modell för beräkning av svetsdimensionerna där lasersvetsning används. Doktorsavhandlingen, som framläggs vid Luleå tekniska universitet är till direkt nytta för fordonsindustrin och flygplansindustrin.

Trygga lärare som trivs lyckas med förändring

5 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet framgår hur yrkeskompetensen utvecklas genom projektarbete i lärandeteam. Forskarstuderande Thomas Hansson vid Centrum för forskning i lärande, har undersökt hur det går till när utbildare genomför förändringar på sina arbetsplatser.