Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Växtdofter skrämmer och lockar

4 juni, 2002 - SLU

Kornplantor kommunicerar med luftburna ämnen, och när man blandar olika kornsorter förändras deras smaklighet för bladlöss, enligt Velemir Ninkovic vid SLU. Nyckelpigor äter gärna bladlöss och använder växternas doftsignaler för att hitta plantor som är stressade av bladlusangrepp. Det visade sig även att blandningar av korndofter och doftämnen från tistel eller kvickrot är extra attraktiva för nyckelpigorna.

Starka kornsorter tränger ut ogräs

4 juni, 2002 - SLU

Ett alternativt sätt att bekämpa ogräs i stråsäd skulle kunna vara att odla sorter som är bra på att konkurrera. Egenskaperna att kunna trycka ner ogräset eller att tåla att bli kuvad borde gå att kombinera med en god kärnskörd när nya sorter förädlas fram, menar Ulla Didon vid SLU.

Första avhandlingen om ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån

4 juni, 2002 - Stockholms universitet

Dubbelt så många flickor som pojkar har rymt eller kastats ut hemifrån, ett flertal har invandrarbakgrund och de flesta är i åldrarna 15 till 18 år. Nästan hälften lever i splittrade och resurssvaga familjer. Uppfostran är ofta auktoritär och missbruk och våld är vanliga inslag i ungdomarnas uppväxtbakgrund.

Svenska forskare i fronten när trädgener kartläggs

4 juni, 2002 - Umeå universitet

Först var det virus och bakterier som fick alla sina gener, dvs sitt genom, kartlagt. Sedann kom bland annat jäst, bananfluga, backtrav och i fjol blev människans hela genom färdigt. Nu tar sig genforskarna an jordens största levande varelser – träden och svenska forskare leder utvecklingen.

Sms-meddelanden besparar industrin stora kostnader

4 juni, 2002 - Luleå tekniska universitet

Större mobilitet och ökad flexibel övervakningsmöjlighet uppnås via ett nytt sätt att använda Internet och mobiltelefon istället för mini-call och fasta förbindelser.

Finska krigets underhållsproblematik

3 juni, 2002 - Umeå universitet

Martin Hårdstedts avhandling ger en ny syn på Finska kriget 1808-09. Det civila samhällets roll lyfts fram på ett annat sätt. Kriget fick avgörande konsekvenser för Sverige och Finland. Den månghundraåriga samhörigheten sprängdes.

Det upplevda klimatet stämmer inte alltid med det verkliga

3 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Lufttemperaturen varierar i staden mellan olika typer av bebyggelse och landskapets struktur. Kunskap om dessa variationer har betydelse för energiförbrukning och människans trivsel. Grönområden (till exempel jordbruksmark och koloniområden) både är och upplevs som kallare jämfört med bebyggelse. Detta beror bland annat på olika typer av material och dess egenskaper.

Insektsforskare får kungligt pris

3 juni, 2002 -

Carolyn Glynn, insektsforskare vid SkogForsk, har vunnit priset för bästa entomologiska publikation av the Royal Entomological Society i London.
Hon får utmärkelsen för en vetenskaplig artikel om den snabba evolutionära utvecklingen hos gallmyggan, en skadegörare på energiskog. Studien tyder på att växtförädling för att ta fram sorter som är motståndskraftiga mot insekter inte alltid ger resultat – insekterna anpassar sig nämligen snabbt till situationen.

Virtuella monster i språkstudier

3 juni, 2002 - Umeå universitet

I stället för en traditionell C-uppsats har studenter i engelska vid Umeå universitet skapat en virtuell värld under det nervkittlande temat Monster. Tisdagen den 4 juni presenterar de terminens arbete och i och med detta avslutas ett unikt treårigt utvecklingsprojekt vid institutionen för moderna språk och HUMlab.

Ny professor i datateknik vid Örebro universitet

3 juni, 2002 - Örebro universitet

Alessandro Saffiotti är ny professor i datateknik vid Örebro universitet. Hans huvudsakliga forskning omfattar autonoma mobila robotar, det vill säga robotar som inte styrs av en mänsklig operatör utan kan fatta egna beslut och som kan förflytta sig mellan olika platser för att lösa sina uppgifter. Sådana robotar kan exempelvis användas i miljöer där det är olämpligt för människor att vistas, såsom i byggnader i katastrofområden.