Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Peter Collin ny ledamot i IVA

3 juni, 2002 - Luleå tekniska universitet

Brokonstruktören Peter Collin, adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet, har valts in till ny ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Peter Collin är sedan 1992 knuten till företaget Scandiaconsult där han ansvarar för Teknikområde Brobyggnad.

Fusk med förbjuden färg

3 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Båtägare använder bottenfärger som innehåller otillåtna medel trots att det finns godkända alternativ. Kemikalieinspektionens förbud från januari 2000 mot giftiga båtbottenfärger får därför inte den effekt man önskade. Det visar en undersökning gjord vid Göteborgs universitet. Resultaten visar också att man genom relativt enkla vattenprover kan upptäcka fusket och kanske rentav spåra och avslöja dem som fuskar.

Enzym hjälper oss att omvandla mat till energi

3 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Äta bör man…och andas också. Detta känner varenda femåring till och det är naturligtvis sant. Alla organismer kräver energi för att kunna leva. Maten som vi stoppar i oss förbränns med hjälp av det syre som vi andas in, som träet i en tändsticka förbränns i närvaro av syre. Skillnaden är att när tändstickan brinner upp så frigörs energin som värme medan förbränningen av föda i kroppen ger energi som vi kan utnyttja för att till exempel röra oss.

Traditionen viktig – även i experimentella romaner

3 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Hur viktig är betydelsen av traditionell konst och litteratur för utvecklingen av de två experimentella romanerna, Virginia Woolfs To the Lighthouse och Gerald Murnanes Inland? Lena Sundin hävdar i sin avhandling att dessa romaners framgång som autonoma, konstnärligt innovativa texter beror på Woolfs och Murnanes egna bearbetningar av traditionell konst och litteratur. Dessa bearbetningar visar sig tydligt i ikoner, poetiska metaforer i texter med religiösa eller existentiella dimensioner.

Historien om arbetet på kaffeplantagen

3 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Vi svenskar tillhör världens största kaffekonsumenter. Men ägnar vi någonsin en tanke åt varifrån det kommer och vilka villkor som gäller för arbetet på en kaffeplantage? Renzo Ramírez Bacca har studerat kaffeodlingen under 100 år på en plantage i Colombia och dess stora betydelse utifrån ett socialt, ekonomiskt och regionalt perspektiv.

Ny studie om pappersfibrers egenskaper

3 juni, 2002 - Karlstads universitet

Carl-Henrik Ljungqvist, doktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet, lägger torsdagen den 6 juni fram sin licentiatuppsats ”The Application of Single Fibre Fragmentation to Spruce Tracheids” vid Chalmers tekniska högskola. Uppsatsen behandlar en ny metod att mäta mekaniska egenskaper hos pappersfibrer. Licentiatarbetet har resulterat i att man nu i detalj kan studera inverkan av olika typer av skador längs med pappersfibrerna, vilket är viktig kunskap bland annat för de värmländska massa- och pappersbruken.

Nya resultat bekräftar att grönskan har ökat

31 maj, 2002 - Lunds universitet

Grönskan på norra halvklotet från polarregionerna ner till 35:e gradens latitud (ungefär södra Europa) tycks ha ökat under 80- och 90-talet. Det har mätningar gjorda från rymdsatelliter visat. Somliga har dock tvivlat på att mätningarna är tillförlitliga. I senaste numret av Science presenterar en forskargrupp från Institute for Climatic Impacts Research i Potsdam, Max-Planckinstitutet för biogeokemi i Jena, och Lunds universitet nya rön som stöder satellitobservationerna.

En obegränsad ekonomisk tillväxt?

31 maj, 2002 - Umeå universitet

Eva Friman visar i sin avhandling att begreppet ekonomisk tillväxt togs i bruk först vid mitten av 1900-talet. I samband med att begreppet introducerades växte också en ny förståelse fram kring möjligheten av en obegränsad ekonomisk tillväxt och tillväxten fick – från att ha varit en förhoppning – rollen av mål i sig.