Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Hur mycket styr vardagsmetaforer över vårt tänkande?

17 augusti, 2001 - Stockholms universitet

Metaforer är viktiga redskap, både i vår språkliga kommunikation och i vårt tänkande. Vi använder metaforer för att göra reda för såväl praktiska vardagsbekymmer som världsåskådningar. Vi behandlar t.ex. tiden som om den hade rumsliga egenskaper: vi talar om långa och korta tidsperioder, om en nära eller avlägsen framtid, om tiden före och efter jul osv. En del amerikanska forskare menar att hela vårt abstrakta tänkande förmodligen är metaforiskt, men våra grundläggande vardagsmetaforer fungerar mestadels på ett undermedvetet plan. Om detta har Jan Svanlund skrivit en doktorsavhandling i ämnet nordiska språk, vilken han nyligen lagt fram vid Stockholms universitet.

Pakistanska revisorer får svensk magisterexamen

16 augusti, 2001 - Stockholms universitet

Efter ett års heltidsutbildning har 15 pakistanska revisorer fått en svensk magisterexamen (MSc in Accounting and Computer Sciences) vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Utbildningen har skett i samarbete med RRV och har finansierats av Världsbanken/Asiatiska utvecklingsbanken. Revisorerna har bl.a. fått utbildning i miljörevision och förväntas bekämpa korruption i Pakistan.
När de nyligen vid en högtid fick sina magisterexamensbevis av universitetets rektor Gustaf Lindencrona deltog även Pakistans och Kinas ambassadörer i Sverige och Sveriges ambassadör i Pakistan.

Svårt ändra normer i mansdominerat yrke

16 augusti, 2001 - Örebro universitet

Inom yrken som är dominerade av det ena könet är det svårt att genom jämställdhetsprojekt med så kallade ”brytare” åstadkomma en förändring av rådande arbetssätt och normer inom arbetsgruppen.

Doktorander från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet gästar Stanford

13 augusti, 2001 - Göteborgs universitet

Stanford University är ett av världens mest prestigefyllda universitet och har under många decennier varit motorn i Silicon Valley, det moderna IT-samhällets Mekka. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet intensifierar nu sitt samarbete med Stanford. Som ett led i detta åker på lördag 16 utvalda doktorander dit för en veckas skräddarsydd och intensiv doktorandutbildning med några av Stanfords främsta forskare och lärare.

Ny teknik visar att trähus kan byggas billigare

13 augusti, 2001 - Luleå tekniska universitet

I en ny doktorsavhandlingen från Luleå tekniska universitet visar Patrik Svanerudh hur det är möjligt att med hjälp av avancerat datorstöd hitta optimala lösningar på stora och komplicerade ingenjörsproblem.

Rekordmånga antagna till Stockholms universitet

10 juli, 2001 - Stockholms universitet

Rekordmånga antagna till Stockholms universitet Fler än någonsin tidigare har nu antagits till Stockholms universitet. På fredag får 21 800 personer som sökt kurser och linjer via den lokala antagningen ett positivt besked om att de fått en plats. Det är två tredjedelar av dem som sökt och nästan 2 000fler än förra hösten. Stockholms […]

Klart förslag till svenska riktlinjer för stamcellsforskning

7 juli, 2001 - Vetenskapsrådet

Förbud mot att skapa mänskliga embryon enbart för forskning. Nej till experiment med kloningsteknik. Ja till forskning på stamceller från embryon som blivit över vid provrörsbefruktning. Det är dessa riktlinjer som bör gälla för forskningen om stamceller, anser nämnden för forskningsetik inom ämnesrådet för medicin, Vetenskapsrådet.

Borrning en flaskhals i produktionsprocessen: Lic-uppsats framlagd av en av HTU:s första studenter

6 juli, 2001 - Högskolan Väst

Borrning är ofta en av flaskhalsarna vid produktion av höga volymer. Trots detta är det ett ganska outforskat område. Tomas Beno, utbildad till maskiningenjör och numera forskarstuderande vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU), har i sin nyligen framlagda licentiatuppsats: ”Heat Generation and Heat Transfer in Drilling operations”, studerat borrprocessen och värmens inverkan på verktygskrafter och den färdiga produkten vid olika kylvätsketryck.

Beräkning av stålbroars utmattning

5 juli, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Stålkonstruktioner håller inte för evigt. Utmattning i materialet är en betydande orsak till skador, och därför finns det behov av att göra så korrekt uppskattning som möjligt av spänningar och därmed risker för utmattningsbrott. Om dessa problem, särskilt för broar, handlar en ny doktorsavhandling vid Chalmers. Bland annat studeras äldre nitade broar.

Stipendier till kvinnliga forskare

29 juni, 2001 - Stockholms universitet

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse har delat ut stipendier till följande kvinnliga forskare vid Stockholms universitet: Michelle Ariga, som inom sociologi doktorerar på The social construction of membership Eva Berglund, fil.dr i psykologi med forskningsprogrammet Barns språkutveckling Linda Grönwall, som i arkeologi doktorerar på Boplatsens betydelse under yngre järnålder Christina Hedman, som inom tvåspråkighet […]