Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Elevhälsa och kön i skolan — kamratrelationer viktigast

2 april, 2002 - Umeå universitet

Den faktor i skolan som har störst betydelse för elevernas hälsa och hälsoutveckling är kamratrelationerna. Det visar en avhandling som Katja Gillander Gådin Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, försvarar den 12 april.

Entreprenörskap på golvet

2 april, 2002 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Entreprenörskap har i företagsvärlden länge setts som ett slag allmänt recept på framgång. Men vad händer när ett företag försöker mobilisera produktionspersonalen till entreprenörskap? Kan ledningen stimulera de anställdas förnyelsekraft och företagsamhet eller är det omöjligt? En ny avhandling från Växjö universitet beskriver en förändringsprocess, som startade optimistiskt men som efterhand blev till ett omöjliggörande.

Höga ozonhalter ökar förekomst av astma

2 april, 2002 - Göteborgs universitet

Kortvarig exponering för mycket höga halter ozon är förknippad med ökad förekomst av astma och näsbesvär bland blekeriarbetare visar en studie vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Utveckling av konstgjorda enzymer

2 april, 2002 - Göteborgs universitet

Naturen har under miljoner år utvecklat enzymer som katalyserar och styr kemiska reaktioner vilka behövs för all överlevnad. Men naturens maskineri kan användas till mycket mer än så. Malin Allert beskriver i sin avhandling utvecklingen av konstgjorda enzymer.

Bröstmjölk och allergi

2 april, 2002 - Linköpings universitet

Bröstmjölkens immunologiska sammansättning skiljer sig mycket mellan olika kvinnor, och det finns också gruppvisa skillnader mellan allergiska och icke-allergiska mödrar. Men dessa skillnader tycks inte spela någon roll för utvecklingen av allergi hos barnen.

Stresshormonbildning i fettvävnad kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

27 mars, 2002 - Umeå universitet

Fredagen den 5 april försvarar Eva Rask, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, en avhandling som visar att bildningen av hormonet kortisol ökar väsentligt i fettvävnaden hos överviktiga personer. Det kan vara orsaken till förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Ökad delaktighet ger bättre rehabilitering

27 mars, 2002 - Linköpings universitet

När klienten själv får identifiera och prioritera de problem som är till mest besvär, så ökar hans eller hennes engagemang i rehabiliteringen och resultatet blir bättre. Det visar en avhandling från Linköpings universitet, skriven av arbetsterapeuten Ewa Wressle.

Krigets ansikten – tema vid årets humanistdagar

27 mars, 2002 - Lunds universitet

Humanistdagarna vid Lunds universitet har i år temat Krigets ansikten. De äger rum fredagen den 19 och lördagen den 20 april. I samband med evenemanget delas det Rausingska humanistpriset ut till Jan Hjärpe, professor i islamologi i Lund.