Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Tredubblade anslag till Nationellt Superdatorcentrum i Linköping

18 mars, 2002 - Linköpings universitet

Nationellt Superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings Universitet har utvalts av Vetenskapsrådet till att få en kraftig ökning av sina anslag. Ökningen grundar sig på en utredning gjord under hösten, där NSCs verksamhet bedömdes mycket positivt. Övriga nationella datorcentra ligger kvar på ungefär samma anslagsnivå som tidigare.

Superdatorer ger ny insikt om egenskapers ärftlighet

18 mars, 2002 - SLU

Superdatorer har de senaste åren blivit oumbärliga arbetsredskap för många
biologer, varav Örjan Carlborg på SLU är en. Han använder i sitt
doktorsarbete en statistisk metod för undersöka genetiken bakom komplexa egenskaper, i detta fall tillväxt hos kycklingar.

Umeforskare prisbelönt för artikel om stresshormon och diabetes

18 mars, 2002 - Umeå universitet

Eva Rask, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, har fått ett stipendium från Svensk Förening för Diabetologi för årets bästa vetenskapliga artikel inom svensk diabetesforskning 2001.

Ny kunskap om digitala filter för telekommunikation

18 mars, 2002 - Mälardalens universitet

Johnny Holmberg, forskarstuderande vid Institutionen för Elektronik vid Mälardalens högskola, framlägger onsdag 20 mars kl. 14.15 i Omegasalen, Mälardalens högskola, Västerås, sin doktorsavhandling ”On Design, Analysis, and Implementation of LDI/LDD Lattice Filters”. Opponent är docent Håkan Johansson, Linköpings universitet. Huvudhandledare för avhandlingsarbetet är professor Lennart Harnefors, Mälardalens högskola.

Avgör spridningen av diasporer fördelning och vanlighet bland växter?

18 mars, 2002 - Mälardalens universitet

Anders Telenius, docent i biologi inriktning botanik, Institutionen för Biologi och Kemiteknik vid Mälardalens högskola, presenterar tisdag 19 mars sin forskning i en docentföreläsning med rubriken ”Avgör spridningen av diasporer fördelning och vanlighet bland växter?”.

Ny utbildning för ett modernare järnvägsnät

18 mars, 2002 - Lunds universitet

För första gången kan man utbilda sig till järnvägsingenjör på högskolenivå. LTH, Lunds tekniska högskola, startar nämligen till hösten en ny inriktning på högskole-ingenjörsutbildningen vid Campus Helsingborg. Den kallas ”Byggteknik med inriktning mot infrastruktur – järn-vägs-teknik”.

Skillnader i mäns och kvinnors livskonsekvenser av hjärtinfarkt

15 mars, 2002 - Högskolan Väst

Det finns skillnader i mäns och kvinnors livskonsekvenser av hjärtinfarkt. Båda könen har före insjuknandet en känsla av osårbarhet när det gäller synen på sin hälsa, men männen har i större utsträckning en partner som träder in och tvingar dem att söka vård för sina symtom. Vidare visar det sig att kvinnor mår såväl mentalt som fysiskt sämre efter en infarkt än män. Det framkommer i en licentiatuppsats som Eva Brink, forskarstuderande i psykologi från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla nyligen lagt fram.

Hundars leversjukdomar kartläggs i ny avhandling

14 mars, 2002 - SLU

Skrumplever och hepatit drabbar både människa och hund, men orsakerna är inte desamma. När människor blir sjuka handlar det vanligen om alkohol respektive virus, men när det gäller hundar är orsaken oftast okänd. Under
de senaste tio åren har dessa sjukdomar blivit vanligare bland hundar, och även unga hundar drabbas. En ny avhandling från SLU ger mer kunskap om de bakomliggande mekanismerna.

Logistik, pappersinsamling och gamla datorer

14 mars, 2002 - Linköpings universitet

Logistikens effektivitet påverkar värdet av det som ska transporteras. Det är självklart när det gäller färskvaror: grönsaker som transporterats runt för länge eller under för dåliga förhållanden blir förstörda. Men samma sak gäller också för återvinningsvaror som insamlat papper och uttjänt elektronik.