Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Lovord för kompetenscentrum i Linköping

26 oktober, 2000 - Linköpings universitet

”Det är vår enhälliga och djupt kända åsikt att ISIS är ett mycket framgångsrikt kompetenscenter”. Det skriver två internationella utvärderare som tittat på kompetenscentret ISIS vid Linköpings universitet.

Elektronhopp kan styras med rätt belysning

26 oktober, 2000 - Uppsala universitet

Genom att belysa molekyler med ljus av olika våglängd kan man kontrollera
och variera elektronöverföringen mellan molekyler och därmed styra en av de
mest grundläggande kemiska reaktionerna. De resultat som Uppsalaforskaren Mikael Andersson presenterar i sin nya avhandling, har väckt internationellt intresse.

Sensorforskning utvärderad

19 oktober, 2000 - Linköpings universitet

”S-Sence är en blomstrande och produktiv enhet”, skriver de internationella utvärderare som på uppdrag av närings- och teknikutvecklingsverket Nutek tittat på sensorforskningsenheten S-Sence i Linköping.

Luftföroreningar i bilar

18 oktober, 2000 - Linköpings universitet

Alla som kör bil har någon gång haft besvär med att köra i motljus. Solljuset ger tröttsamt blänkande, glansiga reflexer i vindrutan, som verkar oljig.

Högskoleprovet med stormsteg mot 50

18 oktober, 2000 - Umeå universitet

På lördag är det åter dags för högskoleprovet, det 49:e i ordningen sedan starten 1977. Över en miljon deltagare har sedan dess prövat om högskoleprovet skulle kunna bli deras andra chans (utöver betygen) att bli antagna till högskolestudier.

Barn skadas inte av reklam

13 oktober, 2000 - Luleå tekniska universitet

Reklam i tryckta medier anses sällan utgöra ett hot mot barnen, men när det gäller TV-reklam bemöts den ofta av starkt moraliskt fördömande. På 1950- och 60-talen handlade debatten i västvärlden ofta om att skydda de utsatta och ”irrationella husmödrarna” från TV-reklamen, men i dag handlar det om barnen.

Första doktorn från tvärvetenskaplig forskarskola

12 oktober, 2000 - Linköpings universitet

Nu kommer den första doktorsavhandlingen från Forum Scientum i Linköping, en mångvetenskaplig forskarskola där tekniker, medicinare och naturvetare samarbetar om gemensamma projekt. Forum Scientum startade hösten 1996 med stöd från Stiftelsen för Strategisk Forskning och har idag 40 doktorander.

Varför får man diabetes?

12 oktober, 2000 - Linköpings universitet

Typ 1 (insulinberoende) diabetes är en autoimmun sjukdom som uppstår när kroppens eget immunförsvar angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Det spekuleras i att denna process kan utlösas av miljöfaktorer som komjölk, virus eller stress hos individer med anlag för denna sjukdom.

Kungen inviger unik studio i Luleå

12 oktober, 2000 - Luleå tekniska universitet

Onsdagen den 6 december blir en märkvärdig dag för Luleå tekniska universitet. Då invigs en multimedial studio, unik i sitt slag, för s k distribuerad produktutveckling.

– Vi inför den modernaste tekniken på traditionella områden som maskinteknik och produktutveckling. Och till stor nytta för storföretagen, t ex Volvo och Ericsson, säger rektor Ingegerd Palmér.

Särbo – ett hushåll, två bostäder

6 oktober, 2000 - Uppsala universitet

Antalet särbofamiljer håller sig relativt konstant. Cirka fyra procent utgör ett par, men bor ändå på olika håll. Professor Jan Trost vid Uppsala universitet och kollegan Irene Levin från Oslo presenterar en kartläggning av den nya samlevnadsformen i en bok.