Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ny kartläggning av äldre-och handikappomsorg

20 juni, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Liksom andra verksamheter är även kommunernas äldre- och handikappomsorg utsatt för ett starkt förändringstryck. Forskaren Maria Wolmesjö vid Växjö universitet ska undersöka samspelet från beslut till genomförande och vad de innebär för berörda mellanchefer.

Bladgallmygga på svarta vinbär: Bräcklig resistens i vissa sorter

19 juni, 2001 - SLU

Vinbärsbladgallmyggans små larver veckar och vrider unga blad med sina gallbildningar. Enligt en doktorsavhandling vid SLU är de flesta vanligt odlade sorterna av svarta vinbär mottagliga för angrepp, medan enstaka sorter, t.ex. Storklas och Korpikylä, är resistenta mot vissa typer av insekten. Samtidigt finns det resistensbrytande typer av gallmyggan, vilka kan angripa även de resistenta sorterna. Detta sammantaget gör att angreppsgraden kan variera mycket mellan olika odlingar.

Nedärvning av hundars sjukdomar

19 juni, 2001 - SLU

Med hjälp av kennelklubbens register har Lennart Swenson, forskningsassistent vid SLU, kunnat studera hur sjukdomar nedärvs i olika hundraser. Han betonar i sin avhandling att hundars hälsa är beroende av rasspecifika avelsstrategier.
Då är det möjligt att förhindra spridning av nya hälsoproblem samtidigt som de störningar som redan förekommer går att ta hand om.

Nya SLU-rön i Nature: Trädens rotandning viktigare än väntat för skogarnas kolbalans

19 juni, 2001 - SLU

Försök med ringbarkning av träd i stor skala i Vindelns försökspark, som hör till SLU, visar att respirationen från rötter och deras mykorrhizasvampar svarar för så mycket som halva markrespirationen, det vill säga hälften av avgivningen av koldioxid från marken. Experimentet visar också att transporten av kolhydrater från trädkronorna ner till rötterna sker inom någon dag, betydligt snabbare än man tidigare känt till.

Telemedicin kan stärka primärvården

19 juni, 2001 - Uppsala universitet

Telemedicin kommer att förstärka primärvården, ge patienten större möjligheter till avancerad vård i hemmet och underlätta personalrekryteringen. Det är några av telemedicinens många positiva effekter för svensk sjukvård som socialminister Lars Engqvist angav i när
han under måndagseftermiddagen inledde den sjätte internationella konferensen i telemedicin i Uppsala. Konferensen samlar cirka 300 deltagare från 40 länder och pågår till och med torsdag denna vecka.

SKI till regeringen: KBS-3-metoden är mest realistisk SKB:s program uppfyller kraven

19 juni, 2001 - SSI

Statens kärnkraftinspektion, SKI, konstaterar i ett yttrande till regeringen att aktiebolaget Svensk Kärnbränslehantering SKB:s redovisning av sitt Forsknings- Utvecklings- och Demonstrationsprogram FUD-98 med kompletteringar i allt väsentligt uppfyller kraven som ställs såväl i fråga om metodval, platsval och platsundersökningsprogram.

Redo för SUCCESS

18 juni, 2001 - Stockholms universitet

Dan-Anders Lidholm har nyligen utsetts till ny VD för Stockholm University Center for Continuing Education and Study Services, SUCCESS AB. Dan-Anders Lidholm kommer närmast från AstraZeneca AB där han varit chef för företagets strategiska kompetensförsörjning. I hans långa karriär ingår bland annat en doktorsexamen i mikrobiologi vid Stockholms universitet, postdoktorala studier vid Washington University School […]

Folkhälsovetenskap i Umeå lockar studerande från världen

18 juni, 2001 - Umeå universitet

Sedan 1991 har 150 studenter från fler än 30 länder tagit magisterexamen i folkhälsovetenskap vid enheten för epidemiologi vid Umeå universitet.

Denna sant kosmopolitiska utbildnings- och forskningsmiljö har Sveriges enda fullt utbyggda engelskspråkiga magisterprogram i ämnet. I höst inleder man sitt tionde läsår med ett nytt engelskt namn: ”Umeå International School of Public Health”, nu fastställt av universitetsstyrelsen.

Telemedicinkonferens öppnas av socialministern

18 juni, 2001 - Uppsala universitet

I dag inledde socialminister Lars Engqvist den sjätte
internationella konferensen i telemedicin som äger rum i Uppsala under fyra dagar. Konferensen samlar drygt 280 deltagare och några av världens ledande experter kommer att redovisa erfarenheter och framtidsperspektiv.

Första pengarna till utbildningsforskning

18 juni, 2001 - Vetenskapsrådet

Sammanlagt tolv forskningsprojekt, tre forskarskolor och 23 projektplaneringar får närmare 16 miljoner kronor av den nya utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet.
– Glädjande är att det kommit ansökningar från praktiskt taget alla universitet och högskolor och att merparten har tydliga planer på nätverksbyggande mellan de olika lärosätena, säger Berit Askling huvudsekreterare i kommittén.