Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Droger och läkemedel syns i håret

19 december, 2001 - Linköpings universitet

Håret utgör ett historiskt arkiv som kan visa vilka läkemedel eller droger en människa intagit under det senaste halvåret. Kemiska håranalyser kommer därför att bli betydligt vanligare i samband med till exempel polisutredningar.

Hjärtsviktsmottagningar effektiva

19 december, 2001 - Linköpings universitet

Sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar och dataprogram med vars hjälp patienterna lär sig fakta om sin sjukdom är enkelt genomförbara och effektiva medel för att förbättra behandlingen av hjärtsviktspatienter. Det skriver kardiologisköterskan Anna Strömberg i sin avhandling från Linköpings universitet.

Ny metod att hejda tumörcellers tillväxt Samarbete mellan forskare i Lund och USA

19 december, 2001 - Lunds universitet

Ett nytt och lovande sätt att hejda tumörcellers växt är resultatet av ett samarbete mellan forskarna Lars-Åke Fransson och Mattias Belting vid Lunds universitet och en grupp i La Jolla, USA, under ledning av cancerforskaren Jeffrey Esko. Deras arbete går ut på att hämma bildningen av två ämnen som hjälper tumörcellerna att växa och sprida sig och det redovisas nu i den ansedda amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Science – PNAS.

Nyckelroll i cellmaskineriet för ett mindre känt protein

18 december, 2001 - Lunds universitet

En kartläggning av hur ett protein kallat 14-3-3 interagerar med andra protein visar att 14-3-3 spelar en betydelsefull roll i livsviktiga processer. Rönen har gjorts på Avdelningen för växtbiokemi vid Lunds universitet. Det är sedan tidigare känt att proteinet är relaterat till sjukdomstillstånd som bröstcancer, Alzheimer och Creutzfeld-Jakobs sjukdom.

Informationsöverflöd för stridspiloter

18 december, 2001 - Linköpings universitet

Stridsflyget har en mycket snabb utveckling på sensorsidan. Nya instrument utvecklas för att ge mer och mer information. Men om inte informationen kan presenteras på ett koncentrerat och fattbart sätt för piloten, så förlorar den sitt värde.

Supernovastrålning simulerad i Virtual Reality

18 december, 2001 - Linköpings universitet

För astrofysiker har den energiladdade röntgenstrålningen i utkanterna av en supernovaexplosion länge varit en gåta. Man har inte kunnat förklara hur elektronerna kunnat accelereras till hastigheter nära ljusets. Nu har forskare i England och i Linköping genom en kombination av superdatorberäkningar och VR-simuleringar hittat en möjlig förklaring.

Elektriskt ledande polymerer förändras vid temperaturändringar

18 december, 2001 - Chalmers tekniska högskola

I sitt doktorsarbete har Karl-Michael Jäger undersökt de mekanismer och processer som vid temperaturändringar orsakar förändringar i elektriska egenskaper hos kimrökfyllda polymerer av den typ som används ibland annat elektriska kablar.

Enklare produktionstest för telekommunikation

18 december, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Den allt snabbare produktutvecklingen i telekommunikationsindustrin ställer stora krav på de metoder som används både i utvecklingsfasen och i produktion. Jörgen Stenarson presenterar, i sin doktorsavhandling, forskning som innehåller verktyg för att förenkla både utvecklingsarbete och produktionstest.

Från plasmafysik till Bose-Einsteinkondensat

18 december, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Federica Cattani doktorerar på Chalmers den 28 november. Hennes doktorsavhandling behandlar problemställningar i fysiken rörande icke-lineär vågutbredning.

General Motors tecknar forskningsavtal med Chalmers

18 december, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Som första högskola i Europa tecknar Chalmers ett samarbetsavtal med General Motors för ökad forskningssamverkan. De aktuella områdena är säkerhet, miljö och interaktion mellan människa och maskin.