Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Tjälskott och varm asfalt

27 maj, 2002 - Luleå tekniska universitet

Hur påverkar vägarnas uppbyggnad risken för frosthalka?
Hur påverkar temperaturen vägens bärighet?
Hur beräknar man tjällyftningen på våra vägar?

Beräkningsmodeller för att svara på dessa frågor har Åke Hermansson tagit fram i sin doktorsavhandling ”Modeling of frost heave and surface temperatures in roads.”

Nya hedersdoktorer vid Umeå universitet

27 maj, 2002 - Umeå universitet

Professor Gloria Ladson-Billings, University of Wisconsin at Madison, och författaren Siw Widerberg, Stockholm, utses till hedersdoktorer av fakulteten för lärarutbildning vid Umeå universitet. De kommer att promoveras vid Umeå universitets årshögtid den 9 november.

Fossila tallar används för att mäta forntida nederbördsmängder

27 maj, 2002 - Stockholms universitet

För första gången presenteras en klimatserie baserad på trädringar från Jämtlandsfjällen, som visar hur sjönivåer har varierat från år 5 000 f Kr tills idag. Utdöenden av sjönära tallskogar bekräftar höjda vattennivåer som beror på ökad nederbörd. Hur dessa förhållanden hänger ihop med globala klimatförändringar avslöjas i en doktorsavhandling i naturgeografi vid Stockholms universitet .

Hetvatten mot grusogräs – energislukande metod kan bli bättre

27 maj, 2002 - SLU

Ogräs på banvallar, grusplaner och mellan stenar och plattor i staden kan bekämpas effektivt med hetvatten. Ett krux är att det går åt stora mängder energi vid denna icke-kemiska ogräsbekämpning. Om man använder hetvattenmetoden när ogräset ännu är litet och passar på efter en kort torrperiod kan den dock bli betydligt effektivare, enligt hortonom David Hansson vid SLU i Alnarp. I sin doktorsavhandling har han även föreslagit hur man skulle kunna förbättra hetvattenutrustningen rent tekniskt.

Bättre socialt klimat i skolan med involveringspedagogik

27 maj, 2002 - Stockholms universitet

Mot socialt välbefinnande i skolan handlar den avhandling som Olle Åhs lägger fram vid Lärarhögskolan i Stockholm. Avhandlingen är den första större studien i Sverige avseende involveringspedagogik, en teori och metod vars mål är att utveckla elevernas självkänsla, skapa ett varmt social klimat, träna goda kvaliteter s.k. dygder, och lära ut positiva sätt att lära barn lösa konflikte

Tidvattnet förlorar energi till djuphavet genom internt vågmotstånd

27 maj, 2002 - Göteborgs universitet

Modellering av tidvatten i haven via satellitdata visar att en stor del av tidvattnets energiförluster faktiskt äger rum i det öppna djupa havet, vilket motsäger tidigare teorier. Havets tidvatten verkar också ha en tidigare okänd påverkan på jordens klimat.

Ny sensor ger enklare ögontrycksmätning

24 maj, 2002 - Umeå universitet

Fredagen den 31 maj försvarar Anders Eklund, Institutionen för strålningsvetenskaper, medicinsk teknik, Umeå universitet, en avhandling som utvärderar ett nytt, enklare instrument för mätning av vätsketrycket i ögat, en viktig riskfaktor för grön starr (glaukom).

Engelska färgtermer i kontext

24 maj, 2002 - Umeå universitet

Det mänskliga ögat kan uppfatta miljontals färgnyanser och teoretiskt sett skulle det kunna finnas lika många färgtermer. Sanningen är också att det finns tusentals färgnamn i språk som engelska och svenska. Tidigare forskning har främst fokuserat på de ungefär 11 termer som man kan kalla grundläggande – Basic Colour Terms (motsvarande vit, svart, röd, gul, grön, blå, brun, rosa, brun, orange, och grå).