Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Ny teknik ökar förståelse för åderförkalkning

23 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Vid upptag av stora mängder kolesterol och fetter sänks bland annat makrofagernas (en typ av vita blodkroppar) aktivitet av gener som styr cellens egen kolesterolproduktion.
En ny så kallad DNA-microarrayteknik gör det möjligt att kartlägga aktiviteten hos flertalet gener. Detta kommer att öka vår förståelse för mekanismer bakom utveckling av åderförkalkning och därmed sannolikt även öppna nya möjligheter för behandling.

Tillväxthormon och beteende hos laxfiskar

23 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Tillväxthormonet, som på engelska heter growth hormone och därför förkortas GH, har många funktioner hos ryggradsdjur inklusive människa. Som framgår av namnet stimulerar det framförallt tillväxt, men det påverkar bland annat
även ämnesomsättning, immunförsvar och reproduktion hos både däggdjur och fisk. Detta avhandlingsarbete har huvudsakligen fokuserat på effekter av GH på beteende hos juvenil laxfisk, samt de konsekvenser som höga GH-halter och
hög tillväxthastighet kan ha för juvenil laxfisk i naturen.

Från idé till färdig produkt – om moderna datorbaserade verktyg

23 oktober, 2001 - Luleå tekniska universitet

På en allt mer konkurrensinriktad marknad är kortare ledtid från idé till färdig produkt av vital betydelse. Detta är en sanning som gäller de flesta branscher, i synnerhet om man vill nå kommersiell framgång med nya produkter.
Ett sätt att uppnå detta är att korta själva produktutvecklingsprocessen.

Genanalys för diagnostik av tillväxtrubbningar

23 oktober, 2001 - Karolinska Institutet

Genetisk analys kan vara till stor hjälp vid diagnostik av medfödda tillväxtrubbningar i skelettet som hypokondroplasi och dyskondrosteos, och speciellt för att särskilja dessa två diagnoser.

En värld av transnationella nätverk

22 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Efter terrordåden i USA råder det ingen tvekan om att nutida samhällen är sammanknutna genom transnationella nätverk. Denna sammankoppling är del av den globalisering som utmärker vår tidsålder, en process där informationsutbyte och nätverk spelar en viktig roll. Information och nätverk är även vad som utmärker Internet, en mediateknologi som numera är tillgänglig världen runt.

Både finsk och svensk. Om försvenskningen av Tornedalen.

22 oktober, 2001 - Umeå universitet

I avhandlingen undersöker Elenius hur livsbetingelserna för den finskspråkiga minoriteten i Tornedalen förändrades av moderniseringen under perioden 1850-1939. Under den tidsperioden förändrades språkpolitiken i folkskolan från en tolerant inställning till det finska språket till en mer inskränkt assimileringspolitik.

Vakuums egenskaper kartläggs

22 oktober, 2001 - Umeå universitet

Tre forskare vid Umeå universitet, docenterna Gert Brodin och Mattias Marklund samt professor Lennart Stenflo, har visat hur man kan studera kollisioner mellan ljuspartiklar, fotoner i vakuum. Normalt har sådana processer betraktats som science fiction, eftersom de endast kan äga rum på grund av vakuums kvantelektrodynamiska egenskaper.

240 000 dollar till svensk alzheimerforskning

22 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Som första forskare utanför Nordamerika får Ingmar Skoog, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin, The Zenit Fellows Award. Priset delas ut av amerikanska Alzheimers Association och tilldelas fem forskare varje år.

Konsten att förpacka skvalpfritt

22 oktober, 2001 - Lunds universitet

När man förpackar mjölk, juice och andra flytande livsmedel gäller det att ha maskiner som kan arbeta snabbt och effektivt utan att vätskan skvalpar över. Förpackningen måste ju flyttas från en påfyllningsstation till förseglingsstationen. Vad som är optimal acceleration och hastighet har man hittills fått pröva sig fram till. Men nu finns det en matematisk modell för att beräkna hur skvalpfria förflyttningar ska utformas.

Enklare analysera oskarp logik

22 oktober, 2001 - Örebro universitet

Pontus Bergstens avhandling ”Observers and Controllers for Takagi-Sugeno Fuzzy Systems”, presenterar en undersökning av hur man kan styra och observera dynamiska processer och system med hjälp av så kallad fuzzy (oskarp) logik.