Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Henrik Edelstam professor i processrätt

21 december, 2001 - Stockholms universitet

Henrik Edelstam har befordrats till professor i processrätt vid Juridiska institutionen. Hans senaste större forskningsprojektet är en bok som gavs ut i somras, Offentlighet och sekretess i rättegång, som behandlar principen om förhandlingsoffentlighet, dvs. offentlighet och inskränkningar i offentligheten när en domstol håller förhandling. Boken innehåller bl.a. ett framtidsperspektiv på TV-sända rättegångar. Henrik Edelstam disputerade […]

ExpertSvar stipendier

21 december, 2001 - Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har nu utsett de tre stipendiater som får medel att åka till AAAS-konferensen i Boston 2002: Jens Ergon, frilans Åsa Fagerström, medicinjournalist på Netdoktor.se Anders Fagerström, vetenskapsjournalist på Sydsvenska Dagbladet AAAS (American Association for the Advancement of Science) årliga konferens i USA är världens största vetenskapliga och populärvetenskapliga arrangemang. Årligen samlas över 5 000 […]

Stärkt hypotes om plötslig spädbarnsdöd

20 december, 2001 - Uppsala universitet

Det finns ett samband mellan nitrat i grundvattnet och plötslig spädbarnsdöd. Detta nya samband stödjer uppfattningen att orsakerna till plötslig spädbarnsdöd kan sökas i en ofullständig bakteriell omvandling av urinämne i tarmen. Det är en slutsats som några Uppsalaforskare presenterar i decembernumret av European Journal of Clinical Investigation.

Tidiga tecken på livmodercancer upptäcks med ny ultraljudsteknik

20 december, 2001 - Lunds universitet

Risken för livmodercancer kan bedömas säkrare med ultraljud. På Kvinnoklinken, Universitetssjukhuset MAS i Malmö, har man testat att använda en teknik som kallas Power Doppler på kvinnor som söker för blödning efter menopausen. Gynekologen Elisabeth Epstein redovisar resultaten i sin avhandling som därmed är det första arbetet i världen om dataanalys av Power Dopplersignaler för diagnostik av livmodercancer. Avhandlingen läggs nu fram vid Lunds universitet.

Paracetamol eller acetylsalicylsyra ökar risken för utveckling av kronisk njursvikt

20 december, 2001 - Karolinska Institutet

Personer med hög och regelbunden användning av smärtstillande eller febernedsättande läkemedel innehållande paracetamol eller acetylsalicylsyra
löper ökad risk för varaktigt försämrad njurfunktion (kronisk njursvikt).Det framgår av en landsomfattande svensk forskningsstudie som den 20 december publiceras i The New England Journal of Medicine. Studien har genomförts av forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi vid
Karolinska Institutet i samarbete med njurläkare över hela landet.

Droger och läkemedel syns i håret

19 december, 2001 - Linköpings universitet

Håret utgör ett historiskt arkiv som kan visa vilka läkemedel eller droger en människa intagit under det senaste halvåret. Kemiska håranalyser kommer därför att bli betydligt vanligare i samband med till exempel polisutredningar.

Hjärtsviktsmottagningar effektiva

19 december, 2001 - Linköpings universitet

Sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar och dataprogram med vars hjälp patienterna lär sig fakta om sin sjukdom är enkelt genomförbara och effektiva medel för att förbättra behandlingen av hjärtsviktspatienter. Det skriver kardiologisköterskan Anna Strömberg i sin avhandling från Linköpings universitet.

Ny metod att hejda tumörcellers tillväxt Samarbete mellan forskare i Lund och USA

19 december, 2001 - Lunds universitet

Ett nytt och lovande sätt att hejda tumörcellers växt är resultatet av ett samarbete mellan forskarna Lars-Åke Fransson och Mattias Belting vid Lunds universitet och en grupp i La Jolla, USA, under ledning av cancerforskaren Jeffrey Esko. Deras arbete går ut på att hämma bildningen av två ämnen som hjälper tumörcellerna att växa och sprida sig och det redovisas nu i den ansedda amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Science – PNAS.

Nyckelroll i cellmaskineriet för ett mindre känt protein

18 december, 2001 - Lunds universitet

En kartläggning av hur ett protein kallat 14-3-3 interagerar med andra protein visar att 14-3-3 spelar en betydelsefull roll i livsviktiga processer. Rönen har gjorts på Avdelningen för växtbiokemi vid Lunds universitet. Det är sedan tidigare känt att proteinet är relaterat till sjukdomstillstånd som bröstcancer, Alzheimer och Creutzfeld-Jakobs sjukdom.

Informationsöverflöd för stridspiloter

18 december, 2001 - Linköpings universitet

Stridsflyget har en mycket snabb utveckling på sensorsidan. Nya instrument utvecklas för att ge mer och mer information. Men om inte informationen kan presenteras på ett koncentrerat och fattbart sätt för piloten, så förlorar den sitt värde.