Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Supernovastrålning simulerad i Virtual Reality

18 december, 2001 - Linköpings universitet

För astrofysiker har den energiladdade röntgenstrålningen i utkanterna av en supernovaexplosion länge varit en gåta. Man har inte kunnat förklara hur elektronerna kunnat accelereras till hastigheter nära ljusets. Nu har forskare i England och i Linköping genom en kombination av superdatorberäkningar och VR-simuleringar hittat en möjlig förklaring.

Elektriskt ledande polymerer förändras vid temperaturändringar

18 december, 2001 - Chalmers tekniska högskola

I sitt doktorsarbete har Karl-Michael Jäger undersökt de mekanismer och processer som vid temperaturändringar orsakar förändringar i elektriska egenskaper hos kimrökfyllda polymerer av den typ som används ibland annat elektriska kablar.

Enklare produktionstest för telekommunikation

18 december, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Den allt snabbare produktutvecklingen i telekommunikationsindustrin ställer stora krav på de metoder som används både i utvecklingsfasen och i produktion. Jörgen Stenarson presenterar, i sin doktorsavhandling, forskning som innehåller verktyg för att förenkla både utvecklingsarbete och produktionstest.

Från plasmafysik till Bose-Einsteinkondensat

18 december, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Federica Cattani doktorerar på Chalmers den 28 november. Hennes doktorsavhandling behandlar problemställningar i fysiken rörande icke-lineär vågutbredning.

General Motors tecknar forskningsavtal med Chalmers

18 december, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Som första högskola i Europa tecknar Chalmers ett samarbetsavtal med General Motors för ökad forskningssamverkan. De aktuella områdena är säkerhet, miljö och interaktion mellan människa och maskin.

Hur bromsar man sprickor i hårdmetallskär?

18 december, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Genom att skapa en seg ytzon i hårdmetallskär kan man bromsa upp sprickbildningen i skärverktyget. Robert Frykholms forskning leder till större kunskaper om hur sega ytzoner bildas i hårdmetall.

Knack i bensinmotorer

18 december, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Knack är ett oönskat förbränningsproblem i bilmotorer, ett problem som måste lösas för att öka verkningsgraden på dagens bensinmotorer. Knack orsakas av självantändning i bränsle-luftblandningen när man vidtar vissa åtgärder för att minska bränsleförbrukningen. Börje Grandin har studerat fenomenet och beskriver i sin doktorsavhandling vad som händer i motorn vid knackning.

Tidig kommunikation med kund ger bättre produktutveckling

18 december, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Tidig kommunikation med kund ger bättre produktutveckling
Produkter som inte uppfyller kundernas krav har svårt att lyckas på marknaden. Därför är det viktigt att kommunicera med kunderna redan på konceptstadiet. Företagen kan använda Virtual Reality och prototyper på ett mer effektivt sätt i kommunikationen med kunderna. Det visar en doktorsavhandling av Mikael Söderman på Chalmers, som också pekar på flera samverkande faktorer för effektiv kommunikation, samt att Virtual Reality inte alltid är lösningen.

Per Fagrell – ny forskningschef på HTU

17 december, 2001 - Högskolan Väst

Per Fagrell, 43-årig matematiker som närmast kommer från Högskolan i Kalmar – så heter Högskolans i Trollhättan/Uddevalla (HTU) nyutsedda forskningschef.
– HTU:s forskning är inne i ett uppbyggnadsskede och eftersom jag nog i mångt och mycket är något av en igångsättare, lockades jag av arbetet som forskningschef, säger Per Fagrell.