Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Elda med biomassa lönar sig

7 februari, 2001 - Linköpings universitet

Just nu är elpriserna låga, eftersom elmarknadens avreglering i Sverige skärpt konkurrensen. Men om elpriserna går upp till den nivå de låg på för ett par år sedan, vilket de väntas göra, så kommer biomassa för uppvärmning att vara klart lönsamt jämfört med både el och olja.

Ett herpesvirusprotein ger cancerlika cellförändringar

6 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Resultaten i denna avhandling ger stöd för att virusproteinet EBNA5 kan ha
betydelse för att den sjuka virusinfekterade cellen delar sig snabbare och
överlever bättre. Det vill säga karakteristika som är typiska för en
cancercell.

Benkvalitetens roll vid knäledsbyte

6 februari, 2001 - Umeå universitet

Torsdagen den 15 februari försvarar Ming-Gou Li, Inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap, ortopedi, Umeå universitet, en avhandling om hur benkvaliteten i skenbenet inverkar på resultatet när man sätter in en konstgjord knäled.

Dubbla styrkan – halva vikten

6 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Brottsförebyggande arbete på Chalmers? Javisst, när det gäller
möbeldesign.
På möbelmässan i Älvsjö visas ett spännande projekt, där experter inom
olika professioner samverkar. Genom att använda en avancerad datormodell
kan man gemensamt direkt analysera svaga punkter i en möbel och
visualisera resultatet i 3D-format.

Miljoner till forskning om Facilities Management på Chalmers

6 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Byggforskningsrådet satsar inom sitt insatsområde ”Byggherren med kunden
i fokus” nio miljoner kronor på Chalmers för forskning och
forskarutbildning inom området Facilities Management.

CODEX – ny webbplats om forskningsetik

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

I dag invigs CODEX, en ny webbplats för forskare och forskningsintresserad allmänhet. Här ska man kunna ta del av alla regler och riktlinjer som rör forskningsetik.
– En webbplats som är unik i sitt slag, säger Mats G Hansson, ansvarig för universitetets tvärvetenskapliga forskningsetiska program.

Hjärtförstoring kan bero på övervikt och åtföljande störningar

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

Medelålders män med övervikt, blodfettsrubbning eller högt blodtryck löper
på sikt risk för att hjärtats vänstra kammare förstoras, vilket medför en
markant ökad risk för att dö. Det visar Johan Sundström i en studie av 475
Uppsalamän som följts upp under närmare 30 år.

Hädisk Madonna eller god kristen

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

Till synes motstridiga uppfattningar i den kristna rockdebatten har det
gemensamt att de försvarar kyrkans monopol på livsåskådningar. Andreas
Häger ser i sin avhandling rockdebatten som ett uttryck för kyrkans
svårighet att förhålla sig till det moderna samhällets mångfald.

Nära samband mellan kulturliv och hälsa

5 februari, 2001 - Umeå universitet

Tisdagen den 13 februari försvarar Boinkum Benson Konlaan, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, socialmedicin, Umeå universitet, en avhandling som påvisar ett nära samband mellan kulturaktivitet och (god) hälsa.

Amerikansk säkerhetspolitik gentemot Europa från Reagan till Clinton

1 februari, 2001 - Stockholms universitet

USA har allt sedan andra världskrigets slut spelat en avgörande roll inom den europeiska sä-kerhetspolitiken. Särskilt tydligt har detta varit under den senaste tjugoårsperioden, under vilken det kalla kriget både skärptes och tog slut utan att ersättas av någon internationell harmoni.
Men vilka är egentligen de drivkrafter som formar amerikansk Europapolitik? Är de kall-hamrat geopolitiska? Eller är de baserade på ideologiska och identitetsrelaterade faktorer, t ex idén om demokratiseringsprocessens fredsfrämjande krafter? Och hur stor roll spelar den sit-tande administrationens partifärg för politikens utformning?