Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Leverans av solvärmesystem kan påbörjas

11 april, 2002 - Formas

Det vinnande förslaget i tekniktävlingen för solvärme i småhus har nu klarat alla krav. Provinstallationerna är godkända av Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP, och leveranserna till mer än 1000 kunder påbörjas inom kort.

Leverans av solvärmesystem kan påbörjas

11 april, 2002 - Formas

Det vinnande förslaget i tekniktävlingen för solvärme i småhus har nu klarat alla krav. Provinstallationerna är godkända av Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP, och leveranserna till mer än 1000 kunder påbörjas inom kort.

Paradoxer i den svenska familjedaghemspolitiken

10 april, 2002 - Stockholms universitet

Familjedaghem (”dagmammor”) är en kontroversiell barnomsorgsform som inte riktigt passar in i gängse strukturer och föreställningar. Det visar Malene Karlssons i sin doktorsavhandling som hon i dagarna lägger fram vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Att få och ge besked om att livet snart är slut

10 april, 2002 - Linköpings universitet

När läkaren måste berätta att en cancersjukdom gått för långt för möjlig behandling är det en svår situation för både patienten, familjen och läkaren själv. Maria Friedrichsen belyser i en avhandling från Linköpings universitet de olika parternas upplevelser av ett sådant besked. Avhandlingen är den första i ämnet palliativ medicin (=vård i livets slutskede) i Sverige.

Umeå universitet blir trådlöst

9 april, 2002 - Umeå universitet

Umeå universitet har byggt upp ett trådlöst nätverk på centrala delar av campus för att ge studenter möjlighet att koppla sig mot universitetets datornät och Internet.

Vår självbild påverkas mest av vår mamma

9 april, 2002 - Umeå universitet

Avhandlingen undersöker den roll önskningar och självbild har i människors relationer. Dessa skiljer sig beroende på hur personligheten är organiserad.

Skytteanska priset till Sidney Verba

9 april, 2002 - Uppsala universitet

Världens ledande valforskare, Sidney Verba, professor i statskunskap vid Harvard University, USA, har tilldelats skytteanska priset för år 2002 för sin ”inträngande empiriska analys av det politiska deltagandet och dess betydelse för demokratins funktionssätt”. Skytteanska priset är på 400 000 kronor och ett av de största i samhällsvetenskaperna.

Dike eller inte dike – det är frågan

9 april, 2002 - Luleå tekniska universitet

Vad är ett bra dike? Stannar föroreningarna kvar i diket eller rinner de rakt igenom? Är diken billiga i jämförelse med ledningar? Dessa frågor har Magnus Bäckström svarat på i doktorsavhandlingen ”Grassed swales for urban storm drainage.” Disputationen sker den 12 april.

30% mer effektivitet när chefskapet fungerar

9 april, 2002 - Stockholms universitet

En chef ska inte endast visa resultat och se till att personalen trivs och utvecklas. En chef ska även driva, stödja och initiera förändring i organisationer. Detta ställer krav på chefen att vara en rollkonstnär. Flera chefer förväntas vara mer ledare än chef. Detta visar Jouko Arvonen, som i dagarna lägger fram sin avhandling vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Majoritet bland abortsökande är gifta/sambo och har redan barn

8 april, 2002 - Umeå universitet

De flesta abortsökande kvinnor och män lever i relativt stabila och långvariga parrelationer och har en fungerande ekonomi. Det framgår av en avhandling som försvaras den 19 april av Anneli Kero, Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, Umeå universitet.