Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Hur påverkar IT kreativiteten?

19 mars, 2001 - Karlstads universitet

IT-hjälpmedel påverkar inte kvaliteten på människors kreativitet särskilt mycket, däremot blir idéerna färre. Detta har Per Kristensson kommit fram till i sin licentiatavhandling. Per Kristensson är doktorand vid Luleå tekniska universitet, men arbetar som universitetsadjunkt i psykologi samt vid Centrum för tjänsteforskning – CTF vid Karlstads universitet.

Nya rön om isen i Arktis presenteras i tidskriften Nature

16 mars, 2001 - Stockholms universitet

Vid den svenska Oden-expeditionen 1996 till centrala Arktiska oceanen genomförde bl. a. geologen Martin Jakobsson vid Stockholms universitet eofysiska mätningar från Lomonosovryggen, en bergskedja på havsbotten ca 25 mil från Nordpolen. Den s.k. Chirp-sonartekniken användes för att skapa ljudbilder av sedimentlagren på havsbotten. En ställvis mycket knagglig bottenyta var svårtolkad. Ett sätt att förklara knaggligheten […]

Lobbystrategi och teknikoptimism – framväxten av det svenska bilsamhället 1914 – 1959

15 mars, 2001 - Stockholms universitet

Under början av 1950-talet blev Sverige det biltätaste landet i Europa. Utvecklingen liknades vid en flodvåg av tidens aktörer och samhället anpassades snabbt till massbilismen. I en politisk miljö som i många stycken liknar dagens teknikoptimism byggdes infrastrukturen upp för bilism i stor skala och Sverige blev ett fullt utvecklat bilsamhälle. Under efterkrigstiden var bilen den främsta symbolen för modernitet och framåtskridande. Nu, 50 år senare, betraktas IT och den ”elektroniska motorvägen” med samma optimism.

Fanns Halland redan på järnåldern?

15 mars, 2001 - Göteborgs universitet

Hur får man veta något om ”vanliga” människors religiösa föreställning-ar under järnåldern? Arkeologen Tore Artelius tar i sin avhandling ut-gångspunkten i lokala förhållanden och i de sällan omtalade vanliga folklagrens traditioner. Han har studerat hur stenåldersmänniskor i be-gravningens sammansatta ritualer tillsammans gestaltar sin verklighet och värld i ett eget livsrum under slutfasen av förhistorien.

Inte bara sången gjorde Christina Nilsson till ”den oemotståndliga”.

15 mars, 2001 - Göteborgs universitet

Vem var sångerskan Christina Nilsson? Var sjöng hon? Vilken repertoar framförde hon? Hur blev hennes framträdanden mottagna? Dessa är centrala frågeställningar i Ingegerd Björklunds avhandling The Compelling. Ingegerd Björklund är utbildad operasångerska och musikdirektör, och är väl förtrogen med de miljöer som Christina Nilsson framträdde i, eftersom hon som artist har hela världen som sitt arbetsfält. The Compelling är därför den första svenska avhandlingen där en sopran beskriver en annan sopran.

Tekniken i vardagslivet

13 mars, 2001 - Stockholms universitet

Hur konsumenter använder, förhåller sig till och förstår tekniken i vardagslivet handlar den avhandling om som Camilla Carlell försvarar vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Avhandlingen bidrar till en ökad teoretisk och praktisk förståelse för tekniken i vardagslivet. Den empiriska studien omfattar 175 individer och den undersökta tekniken återfinns i den finansiella sektorn.
Studien tar vardagslivet som utgångspunkt. Det är där man bäst kan studera återverkningarna av tekniken menar Camilla Carlell. Genom intervjuer, dagböcker, observationer och experiment följer avhandlingen hur individerna använder, förstår och förhåller sig till den teknik inom den finansiella sektorn som de exponeras för.

Hur mycket växer tarmtumören?

13 mars, 2001 - Umeå universitet

Celldelningen varierar systematiskt inom olika tarmtumörer. Det yttersta tumörskiktet har den högsta celldelningsaktiviteten medan de djupare belägna delarna av tumören inte är lika aktiva. Det visar en avhandling som försvaras den 17 mars av Christina Bergström, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologisk radiobiologi, samt Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet

Luleå-professor invald i USA-akademi

13 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

Eric Forssberg, professor i mineralteknik vid Luleå tekniska universitet, har invalts som utländsk ledamot i National Academy of Engineering, USA. Därmed sällar han sig till den exklusiva skaran av sex svenskar som tidigare getts tillträde till den amerikanska ingenjörsakademin.

Fler gupp löser inte alla problem

13 mars, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Bilister måste förmås att köra med låg hastighet för att närma sig nollvisionen, och dessutom med jämn hastighet för att avgasutsläppen inte ska öka. Detta är inte möjligt att åstadkomma enbart med hjälp av trafikgupp, visar Joachim Karlgren vid Tema stad & trafik på Chalmers i en ny doktorsavhandling.