Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Körkort och övningskörning

28 mars, 2001 - Linköpings universitet

Förr tog hälften av alla ungdomar körkort vid 18 års ålder. Nu är körkortet inte en lika självklar del i vuxenblivandet: bara en fjärdedel av ungdomarna tar körkort som 18-åringar. Skälen har att göra med både tid, ekonomi och behov.

Fothylsa ger barn med CP bättre motorik

28 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

Sveriges 23.000 barn med CP kan bli stora vinnare tack vare utformning och utvärdering av en genial liten uppfinning.

Samarbetet sker mellan den första doktoranden vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden, barnhabiliteringen och en skicklig ortopedingenjör.

Studenter undervisar elever

27 mars, 2001 - Stockholms universitet

Att förse grundskolor och gymnasier med lärarvikarier är affärsidén bakom företaget Lärarjouren som Stockholms universitet Holding AB är delägare i sedan årsskiftet. Lärarjourens grundare Ulrika Frisén-Björk kom på idén under sin mammaledighet då hon arbetade som vikarie och hon utformade sitt koncept efter de behov hon såg. Samtidigt studerade hon statistik och företagsekonomi vid universitetet och fick genom Idéagenten, som arbetar med utveckling av studentprojekt kontakt med SU Holding AB.

På jakt efter genen bakom ärftlig tandemaljsjukdom

27 mars, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 6 april försvarar Carina Kärrman Mårdh, Institutionen för cell- och molekylärbiologi samt Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, en avhandling som karlägger den genetiska bakgrunden till tandemaljsjukdomen Amelogenesis Imperfecta (AI).

15 miljoner till ny forskarskola i e-handel

27 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitetet blir troligen först i landet när en forskarskola i e-handel startar i höst. Samtidigt startar också grundutbildning inom e-handel.

– Elektronisk handel är ett nytt och stort område som kommer att ha genomgripande inverkan på näringsliv och offentlig verksamhet. Ett universitets uppgift är att generera kunskap för de behov som finns, säger rektor Ingegerd Palmér.

Chalmers miljöforskning samarbetar med världens främsta

27 mars, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola blir en del av en unik universitetsallians i världsklass. Alliansen kallas AGS och ägnar sig åt global miljöforskning utan gränser. Tack vare framgångsrik miljöforskning har Chalmers bjudits in av de övriga tre deltagarna, toppuniversiteten MIT i USA, ETH i Schweiz och University of Tokyo i Japan. Ett beslut under måndagen om bidrag till inträdesbiljetten på tio miljoner dollar ur Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör det möjligt för Chalmers att tacka ja till inbjudan.

Dagens svenska miljörörelse – en mångfald av organisationer

26 mars, 2001 - Stockholms universitet

Dagens svenska miljörörelse består av en mångfald disparata grupper och organisationer som finner olika politiska kanaler och utvecklar olika ramar och strategier för att påverka och kommunicera med andra aktörer. Trots heterogeniteten är det ändå relevant att alltjämt tala om en rörelse, menar Magnus Boström i sin avhandling som han lägger fram vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Bryssel – en världsstad med klyftor och kunskap

22 mars, 2001 - Stockholms universitet

Man glömmer ofta bort att bakom nyhetsreportage om EU som inleds med “I Bryssel beslutades idag…”, och “Protester i Bryssel!”, döljer det sig en plats, en stad. Hur har staden Bryssel och dess invånare påverkats av rollen som “Europas huvudstad”? Den frågan undersöker Camilla Elmhorn i sin avhandling som läggs fram vid den Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet.