Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

RadioSphere – teknik som gör ditt Internet mobilt

21 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Satsningen RadioSphere lanseras nu inom Mäkitalo Research Centre på Luleå tekniska universitet.

RadioSphere är en sammanhållande satsning med syfte att göra ditt Internet mobilt med ett kraftigt förbättrat pris per prestanda, vilket kommer att revolutionera användningen av trådlös access.

Åskforskarna – sommarjobbar för högtryck

21 juni, 2001 - Uppsala universitet

Att vara så nära åskvädrets centrum som möjligt – men helst utan att träffas av blixten – det är åskforskarnas mål när de nu utrustar en mobil fältstation för att kunna registrera åskknallarnas radiovågor.

Analys av antenner

21 juni, 2001 - Chalmers tekniska högskola

I takt med ökningen av den trådlösa kommunikationen blir antalet antenner allt fler, och allt mer dolda. Detta ställer krav på antennernas funktion. En ny
avhandling vid Chalmers analyserar olika slags antenner och presenterar numeriska tekniker för att studera deras egenskaper.

Japanska rum är föränderliga upplevelser

21 juni, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Med fokus på egenskaperna tomhet och föränderlighet undersöker chalmers-arkitekten Kristina Fridh japansk
traditionell och nutida arkitektur i sin avhandling Japanska
rum.

Kallpastörisering med elektriska fält

21 juni, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Bättre designade processer för pastörisering av flytande livsmedel gör att mikroorganismer oskadliggörs samtidigt som kvaliteten bibehålls på en hög nivå. Martin Lindgren har i sin doktorsavhandling vid Chalmers tagit fram datormodeller som beskriver och optimerar en process där livsmedel
behandlas med pulsade elektriska fält.

Renovering av ”sjuka hus” kan förvärra problemet

21 juni, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Det är inte säkert att renoveringen av ett hus med ”sjuka hus-symtom” avhjälper problemet. Orsaken är att skadliga kemiska ämnen som bildas när lim kommit i kontakt med för fuktig betong trängt ner i golvet och sedan avgivits till luften trots att matta och lim bytts ut. Det visar resultatet av en doktorsavhandling vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Rätt beskrivning av sprickigt berg är viktig vid tunnelbyggen

21 juni, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Att kunna täta tunnlar i sprickigt berg är nödvändigt för
att uppnå torra förhållanden och minska risken för skador
på byggnader och natur. Doktorsavhandlingen ”Beskrivning av sprickigt berg för injektering” behandlar metoder att få information om hur sprickorna är fördelade i bergmassan.

Forskningsråden och VINNOVA diskuterar samverkan

21 juni, 2001 - Vetenskapsrådet

Samtliga statliga forskningsråd och Verket för innovationssystem, VINNOVA, har nyligen mötts för att diskutera samverkan inom olika områden.
– För att den nya finansieringsorganisationen ska fungera väl är det angeläget att fånga upp frågor som är gränsöverskridande och gemensamma, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling.

Stor digital klyfta mellan könen

21 juni, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Medieanvändningen bland tonåringar är i ständig förändring. Två färska studier från Växjö universitet visar att tonåringar har allt större personlig tillgång till allt fler medier och att pojkarna använder de nya medierna i större utsträckning än flickorna. När det gäller användning av datorer och Internet är den digitala klyftan mellan könen avsevärd. Samma studier visar att andelen tonåringar som läser böcker och dagstidningar har minskat.

Klartecken till forskarskola om vuxnas lärande

21 juni, 2001 - Linköpings universitet

En forskarskola om vuxnas lärande har fått klartecken till drygt 5,5 miljoner kronor från den nya utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet.