Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Hur mycket växer tarmtumören?

13 mars, 2001 - Umeå universitet

Celldelningen varierar systematiskt inom olika tarmtumörer. Det yttersta tumörskiktet har den högsta celldelningsaktiviteten medan de djupare belägna delarna av tumören inte är lika aktiva. Det visar en avhandling som försvaras den 17 mars av Christina Bergström, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologisk radiobiologi, samt Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet

Luleå-professor invald i USA-akademi

13 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

Eric Forssberg, professor i mineralteknik vid Luleå tekniska universitet, har invalts som utländsk ledamot i National Academy of Engineering, USA. Därmed sällar han sig till den exklusiva skaran av sex svenskar som tidigare getts tillträde till den amerikanska ingenjörsakademin.

Fler gupp löser inte alla problem

13 mars, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Bilister måste förmås att köra med låg hastighet för att närma sig nollvisionen, och dessutom med jämn hastighet för att avgasutsläppen inte ska öka. Detta är inte möjligt att åstadkomma enbart med hjälp av trafikgupp, visar Joachim Karlgren vid Tema stad & trafik på Chalmers i en ny doktorsavhandling.

Göteborgspedagog leder ny satsning på utbildningsforskning

13 mars, 2001 - Vetenskapsrådet

Professor Berit Askling vid Göteborgs universitet har utsetts till huvudsekreterare i kommittén för utbildningsvetenskaplig forskning på Vetenskapsrådet. Som högsta vetenskapliga chef inom området får hon ansvar för närmare 90 miljoner kronor som fram till år 2003 ska fördelas till utbildningsvetenskap.

Folkskolan som fostrare av en ren och frisk befolkning

12 mars, 2001 - Stockholms universitet

Med utgångspunkt i Maria folkskola beskriver Lena Hammarberg i sin avhandling skolledningens, skolläkarnas och lärarkollektivets strävan att skapa rena, friska och välmående folkskolebarn. Inte bara barnen skulle påverkas av sommarkolonier, bad och läkarkontroller, även hemmen skulle -påverkas av renligheten och sundheten. Hygien var ett begrepp på modet och definierades som ett medel för hälsans bevarande. I detta innefattades såväl mental som kroppslig hygien.

Guld till Stockholms juriststudenter: De vann internationell rättegångstävlan i EG-rätt

12 mars, 2001 - Stockholms universitet

Ett lag juriststudenter från Stockholms universitet har vunnit den mycket prestigefyllda rättegångstävlingen European Community Law Competition. Domarna i EG-domstolen korade laget från Stockholm som vinnare av cirka 80 tävlande lag från hela Europa. Tävlingen bygger på ett fiktivt rättsfall, sker på två språk, engelska och franska, och avgörs framför domarna i EG-domstolen.

Nya professorer vid Stockholms universitet

12 mars, 2001 - Stockholms universitet

Fabrizio Zilibotti har anställts som professor i makroekonomi med placering vid Institutet för internationell ekonomi. Fabrizio Zilibottis forskningsområde är fr.a. makroekonomi, tillväxtteori och arbetsmarknadsanalys. Hans nuvarande forskning inkluderar studier av arbetslöshetsförsäkringens politiska ekonomi, upprätthållandet av välfärdsstaten, ekonomisk migration och avgörande faktorer för skillnaden i produktivitet mellan i- och u- länder. Han har publicerats i ett […]

Ny operationsmetod för högriskpatienter

8 mars, 2001 - Göteborgs universitet

Utvidgningar och splittring av kärlväggen i stora kroppspulsådern (aorta) är
livshotande tillstånd och måste ofta opereras. En ny metod för behandling av
sjukdomar i den nedåtgående delen av aorta har prövats på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset med goda resultat.

Sann monogami – reproduktionsstrategier hos större strandpipare

8 mars, 2001 - Göteborgs universitet

Meningen med livet, sett utifrån ett biologiskt perspektiv, är att reproducera sig men hur man uppnår detta mål varierar stort mellan organismer. Fåglar skiljer sig från de flesta andra djurgrupper genom att monogami (varje individ är parad med endast en partner) är det dominerande parningssystemet. I dagsläget anses ungefär 90% av alla världens ca. 9000 fågelarter vara monogama.