Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Hattmakeri och forskning – liknande lärande

6 november, 2000 - Luleå tekniska universitet

Forskaren Elisabet Jernström, Luleå tekniska universitet, vill ändra på den gamla synen på hur lärande går till i praktiska utbildningar.

– Mina studier visar att lärlingsutbildningar och det lärande som sker mellan mästare och lärling på många sätt går att jämföra med det lärande som sker t ex i forskarutbildning.

Myndigheterna skärper sin tolkning av vad som ska definieras som kärnavfall

6 november, 2000 - SSI

Det kommer att krävas tillstånd enligt kärntekniklagen för införsel och transport av material från utländsk kärnbränslefabrik. Det avfall som uppstår vid behandlingen av materialet får inte slutförvaras i Sverige utan regeringstillstånd. Alternativet är att avfallet återförs till leverantören, d.v.s. till den utländske ägaren.

Att bedöma risken för borrelia genom fästingar

6 november, 2000 - Uppsala universitet

Fästingnymfer är de viktigaste spridarna av borrelia-bakterien, men en rad
andra faktorer som vegetationsperiodens längd, vegetationstyp och mängden
värddjur spelar in när man ska bedöma riskerna för att drabbas av
sjukdomen. Det visar Uppsalaforskaren Hans Mejlon i en ny avhandling.

Sömnsvårigheter ger ökad risk för depression och hjärtinfarkt

1 november, 2000 - Uppsala universitet

Sömnsvårigheter kan bland annat leda till att kvinnor löper ökad risk för
depression och män att dö i hjärtinfarkt. Det visar den studie av närmare
2000 kvinnor och män i Dalarna som Lena Mallon redovisar i sin avhandling vid Uppsala universitet.

Lovord för kompetenscentrum i Linköping

26 oktober, 2000 - Linköpings universitet

”Det är vår enhälliga och djupt kända åsikt att ISIS är ett mycket framgångsrikt kompetenscenter”. Det skriver två internationella utvärderare som tittat på kompetenscentret ISIS vid Linköpings universitet.

Elektronhopp kan styras med rätt belysning

26 oktober, 2000 - Uppsala universitet

Genom att belysa molekyler med ljus av olika våglängd kan man kontrollera
och variera elektronöverföringen mellan molekyler och därmed styra en av de
mest grundläggande kemiska reaktionerna. De resultat som Uppsalaforskaren Mikael Andersson presenterar i sin nya avhandling, har väckt internationellt intresse.

Sensorforskning utvärderad

19 oktober, 2000 - Linköpings universitet

”S-Sence är en blomstrande och produktiv enhet”, skriver de internationella utvärderare som på uppdrag av närings- och teknikutvecklingsverket Nutek tittat på sensorforskningsenheten S-Sence i Linköping.

Luftföroreningar i bilar

18 oktober, 2000 - Linköpings universitet

Alla som kör bil har någon gång haft besvär med att köra i motljus. Solljuset ger tröttsamt blänkande, glansiga reflexer i vindrutan, som verkar oljig.

Högskoleprovet med stormsteg mot 50

18 oktober, 2000 - Umeå universitet

På lördag är det åter dags för högskoleprovet, det 49:e i ordningen sedan starten 1977. Över en miljon deltagare har sedan dess prövat om högskoleprovet skulle kunna bli deras andra chans (utöver betygen) att bli antagna till högskolestudier.

Barn skadas inte av reklam

13 oktober, 2000 - Luleå tekniska universitet

Reklam i tryckta medier anses sällan utgöra ett hot mot barnen, men när det gäller TV-reklam bemöts den ofta av starkt moraliskt fördömande. På 1950- och 60-talen handlade debatten i västvärlden ofta om att skydda de utsatta och ”irrationella husmödrarna” från TV-reklamen, men i dag handlar det om barnen.