Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

På tal om tal

23 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Vad händer på en människas väg från det att hon börjar yttra sina allra första ord till att hon börjar i skolan och lär sig att läsa och skriva? Hur utvecklas språket genom tonåren och hur kommer tonåringen att tala och skriva när hon blivit vuxen? I forskning om barns språkutveckling finns en slagsida åt att studera den allra tidigaste perioden (när barnet är mellan ett och fem år) medan skolbarns språkanvändning inte fokuseras lika mycket. Skolperioden en viktig tid för språkutvecklingen då både muntliga och skriftliga färdigheter skall tillägnas och utvecklas, och det är dessutom en period under vilken människan mognar väsentligt.

Ledarskribent för Le Monde Diplomatique kommer till Stockholms universitet

22 februari, 2001 - Stockholms universitet

Chefen för forskarutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, professor Pierre Guillet de Monthoux, har bjudit in ledarskribenten för den franska tidskriften Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet,. Tidskriften gav startskottet till Attac-rörelsen och dess kritik av globaliseringen. The Global Dilemma – on Human or Corporate Management Ignacio Ramonet, kommer att hålla ett seminarium under rubriken […]

Lika lön för lika eller likvärdigt arbete?

22 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Susanne Fransson behandlar i en doktorsavhandling fenomenet lönediskriminering utifrån ett rättsligt och ett historiskt perspektiv. Hon synliggör betydelsen av kön när normer om lön och anställningsvillkor har tolkats och tillämpats på en könssegregerad arbetsmarknad och i domstolarna. Avhandlingen presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 24 februari.

Ovanliga metaller hindrar ny energiteknik

22 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Vissa solcellstekniker och elbilsbatterier kräver ovanliga metaller. Det kan leda till att teknik som är lovande i ett kortsiktigt perspektiv i längden kan få problem att nå de stora marknaderna.

Ny forskning gör det lättare att limma i metall

22 februari, 2001 - Luleå tekniska universitet

Margareta Groth vid Luleå tekniska universitet doktorerar i dagarna på konstruktionslimning av metaller. Hennes forskning påvisar att man nu på ett mycket enkelt sätt kan karaktärisera kontaktytor som ska limmas ihop. Det innebär att man i förväg kan välja bland olika ytbehandlingsmetoder och rangordna det slutliga limresultatet innan man limmar metallerna. Därigenom skapas en potential för kraftigare limfogar i flygplan, bilar, tåg eller andra konstruktioner.

Sambandet kriminalpolitik, medier och brott

21 februari, 2001 - Stockholms universitet

Medierna i det samtida samhället tycks ha en omättlig aptit på social avvikelse och brott, på kriminella individer och brottsberättelser. Rättegångar blir till mediespektakel. Brottsbekämpning sker via olika TV-program där brott dramatiseras och rekonstrueras med fiktionens medel. Lagstiftning inspireras av opinionsyttringar i medierna. Detta är några i raden av otaliga exempel på uttrycken för det intima samspelet mellan medier och brott. Är det längre möjligt att diskutera brottslighet utan att samtidigt diskutera medierna? Ester Pollack har i sin avhandling, som hon nu lägger fram vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet tagit itu med flera kontroversiella frågor inom både kriminologin och medieforskningen och visar att de måste diskuteras i ett sammanhang.

Starkare stål ger effektivare energi

21 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

En stor del av elenergin som produceras i världen idag genereras i ångkraftverk. Bland annat på grund av de ökade utsläppen av växthusgaser så är det intressant att höja verkningsgraden i ångkraftverken, och stålets egenskaper i turbinen är då en viktig faktor. Stålets sammansättning har i en ny doktorsavhandling vid Chalmers studerats med ovanliga metoder, som är användbara även för studier av andra avancerade legeringar.

Förhistoriskt DNA visar på familjens betydelse under Vendel- och Vikingatid.

20 februari, 2001 - Stockholms universitet

Under vikingatiden låg en stor del av makten och välfärden hos ett antal familjer och grupperingar kring dessa. Så tolkar i alla fall arkeologen Anders Götherstrom de analysresultat av DNA från arkeologiska ben som han har arbetat med under de senaste fem åren. Resultat som leder till denna slutsats redovisar han nu i sin avhandling, som han i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet, där han undersökt möjligheterna att använda olika typer av molekylärgenetiska metoder i arkeologisk forskning undersöks.

Ny metod för att mäta tillväxthormon

20 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Med en ny metod kan man säkrare utvärdera ett barns insöndring av tillväxthormon.
Nu kan man också, för första gången, jämföra kroppens cirkulation av en biokemisk markör för biologiskt aktivt tillväxthormon mellan alla grupper av barn, från 1 till 18 år.