Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Svårdiagnosticerad hjärtinfarkt

20 april, 2001 - Linköpings universitet

Hjärtinfarkt under eller strax efter en hjärtoperation är den vanligaste dödsorsaken i samband med hjärtkirurgi. Ändå har man hittills vetat ganska lite om diagnosen av och riskfaktorerna bakom sådana infarkter. Linköpingsläkaren Lars-Göran Dahlin lägger nu fram mer kunskap i sin avhandling.

Invandrares försörjning och företagande

20 april, 2001 -

Att företagartradition överförs från föräldrar till barn – oftast från far till son – går att påvisa hos den svenska befolkningen. Att så är fallet även hos vissa invandrargrupper, visar nationalekonomen Mats Hammarstedt i sin avhandling “Making a living in a new country”.

Skytteanska priset till Brian Barry för forskning om människans rättigheter

20 april, 2001 - Uppsala universitet

Engelsmannen Brian Barry, professor vid Columbia University i New York, har
tilldelats skytteanska priset för år 2001 för sitt ”grundläggande bidrag
till den normativa politiska teorin, utförd med såväl lidelse som klarhet i
den stora traditionen från upplysningen”. Priset är på 400 000 kronor och
ett av världens största inom samhällsvetenskap. Utdelningen sker vid Uppsala universitet.

Historiska globaliseringsmönster

19 april, 2001 - Stockholms universitet

Globalisering handlar inte enbart om världsomspännande finansiella marknader, avregleringar och konvergerande ekonomisk-politiska normer. Inte heller är detta fenomen något som uteslutande hör vår tid till.

Positiv särbehandling av män i socialtjänsten

19 april, 2001 - Stockholms universitet

Trots att de manliga medarbetarna är i klar minoritet i socialförvaltningen blir de extra stöttade och positivt särbehandlade. Det medför att de lättare kan göra karriär. Man är, så att säga, rädd om de få män som finns i organisationen. De kvinnliga medarbetarna känner sig ändå inte negativt särbehandlade. Kvinnorna dominerar av tradition socialtjänsten. 80 […]

”Kvinnor har ansvaret, män är ett driftstyrt problem”

18 april, 2001 - Stockholms universitet

Vissa bilder av mäns och kvinnors sexualmönster har länge dominerat i svenska sexualpolitiska texter. Kvinnan är föränderlig. Mannen ostyrbar. Hon har ansvaret för den välplanerade sexualiteten. Han är ett driftstyrt problem. Detta har lett till att de direkta sexualpolitiska åtgärderna riktats mot kvinnor. Ibland för att uppmuntra sexuell frigörelse, ibland med krav på återhållsamhet. Mönstret blir synligt i de analyser av offentliga sexualpolitiska texter från 1935–1977 som Birgitta Sandström genomfört och som hon presenterar i sin avhandling.

Hur mycket kyla tål man egentligen?

18 april, 2001 - Luleå tekniska universitet

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet framgår hur mycket kyla man tål beroende på vilka material man tar i. Forskarstuderande Qiuqing Geng, vid Industriell ergonomi, har undersökt hur den som jobbar i kyla ska kunna skydda sina händer mot nedkylning vid arbete med olika typer av material.

Skatter styr avverkningsnivåer i den svenska skogen

18 april, 2001 -

Den 27 april lägger nationalekonomen Sune Håkansson fram sin licentiatavhandling ”Räntefördelningen och dess påverkan på skogsbruket”. I avhandlingen analyseras skattereglernas, och då i synnerhet räntefördelningens, effekter på det svenska skogsbruket. Med utgång i det sk Faustmann-Pressler teoremet visar Håkansson att ändringar i skogsbeskattningen under 1990-talet påverkar skogsavverkningen på ett avgörande sätt.

Nya professorer vid Stockholms universitet

17 april, 2001 - Stockholms universitet

Christian Diesen, processrätt Han har företrädesvis sysslat med bevisvärdering, särskilt i brottmål, och givit ut ett tiotal böcker i ämnet, men har också sysslat med asylrätt, brottsofferproblematik och utgivit en studie om lekmän som domare. Han föreläser ofta utanför universitetet om bevisteori och förhörsteknik för domare, poliser, åklagare och advokater och bygger större delen av […]