Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Vinddrivna interna vågor viktiga för havets dynamik

17 april, 2001 - Göteborgs universitet

Turbulenta flöden är vanligt förekommande i naturen, och förekommer exempelvis i atmosfärens gränsskikt (nära marken), i havsströmmar, i floder, eller i strömningen kring en flygplansvinge. Det är viktigt att kunna beskriva effekten av turbulens i vätskor (i atmosfären eller i havet), eftersom den styr hur vätskan blandas. Blandningen är i sin tur viktig att känna till eftersom den påverkar exempelvis ytvattentemperatur, värmetransporter i havet och i atmosfären, molnbildning och nederbördsmängd.

Norrbottensstudie om snarkning som sjukdomsymtom

17 april, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 27 april försvarar Lars-Gunnar Larsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, en avhandling som visar att 18 procent av männen och 7 procent av kvinnorna har problem med snarkning eller andningsuppehåll under sömnen av den omfattningen att det oroar anhöriga. Snarkande kvinnor remitteras inte vidare för utredning i samma usträckning som snarkande män.

Barn som enbart ammas har bättre infektionsskydd

15 april, 2001 - Uppsala universitet

Barn som enbart får modersmjölk under de första fyra till sex månaderna
efter födseln har mindre risk för infektioner. Det visar Clara Aarts, som i
sitt avhandlingsarbete redovisar studier av mammors amningsmönster och
barnens hälsa.

Förbättrade beräkningsmetoder för magnetresonansspektroskopi

15 april, 2001 - Uppsala universitet

Beräkningsmetoder för att karakterisera frekvensinnehållet i data och för
att analysera innehållet i magnetresonanssignaler behandlar Tomas Sundin i
sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet. Metoderna kan speciellt användas inom medicinsk forskning där kvaliteten på insamlade data ställer stora krav på
beräkningsalgoritmerna.

Vägar att förhindra utvecklingen av ungdomsdiabetes

15 april, 2001 - Uppsala universitet

Graviditetshormonet prolaktin och en nyupptäckt cytokinhämmare kan motverka
både högt blodsocker och inflammation i bukspottkörteln i den tidiga
utvecklingen av ungdomsdiabetes och skulle därmed kunna användas för att
förhindra sjukdomen. Det visar Uppsalaforskaren Maria Holstad i sin avhandling.

Genererande program gör jobbet

12 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Ett sätt att förenkla arbetet med mjukvara är automatisk generering av datorprogram. Detta sker med hjälp av partialevaluering. I sin doktorsavhandling vid Chalmers har Rogardt Heldal vidareutvecklat denna teknik till att hantera fler delar programspråket än tidigare.

Hamnar viktiga för effektivare transporter

12 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Godstransporter är mycket viktiga i samhället och det finns en potential för förbättringar av godstransportsystemen. Hamnarna är den del av systemet där det finns möjlighet att uppnå avsevärda framsteg. Om man kan förbättra hanteringen i hamnarna så kommer hela transportsystemet att bli effektivare.

Internationell konferens i Uppsala: Telemedicin och framtidens sjukvård

12 april, 2001 - Uppsala universitet

Telemedicin kommer att få stor betydelse för sjukvårdens framtida
organisation och höja kompetens och kvalitet samtidigt som den kan spara
kostnader. Vid den sjätte internationella konferensen i telemedicin i Uppsala den 18-21 juni kommer några av världens ledande
experter att redovisa erfarenheter och framtidsperspektiv. Konferensen
vänder sig också till personal, administratörer, politiker och företrädare
för patientorganisationer inom den svenska sjukvården.

När hönshjärnor får bestämma

11 april, 2001 - SLU

När det blir mörkt vill värphönor ha en pinne att sitta på, och de är beredda att arbeta för att få tillgång till en. Om det inte finns någon sittpinne blir hönorna oroliga och det tar längre tid för dem att komma till vila.
Detta visar Anna Olsson från SLU i en doktorsavhandling som även behandlar
hönornas behov av ströbad. Hennes forskning ger ytterligare vetenskaplig
underbyggnad för den svenska djurskyddslagstiftningen.