Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Exponering för högt, kortvarigt ljud kan skada hjärnan

6 april, 2001 - Göteborgs universitet

En studie vid Göteborgs universitet visar att celler i hjärnan skadas av
höga, kortvariga ljud, så kallade impulsljud, som uppkommer exempelvis vid
explo-sioner. De skadade nervcellerna finns bland annat i områden av
betydelse för minne och inlärning.

Miljonrsatsning på matematiken

6 april, 2001 - Chalmers tekniska högskola

I takt med förändrade behov och ökade datamängder ropar både naturvetenskap och samhällsvetenskap efter kvalificerad matematisk och statistisk analys och teoribyggnad. För att möta detta behov har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse anslagit fem miljoner kronor per år under en period av högst fem år till Stokastiskt centrum, en fristående centrumbildning i anslutning till Sektionen för datavetenskap och matematik.

Vem får lära sig spela?

5 april, 2001 - Stockholms universitet

Många tror att de inte kan lära sig spela ett instrument för att de saknar musikalisk begåvning. Många elever tycker att musikundervisningen är tråkig, och slutar att spela.

Vuxna barn umgås ofta med sina föräldrar!

5 april, 2001 - Stockholms universitet

Att umgås med sina äldre föräldrar är en vanlig företeelse hos över hälften av alla vuxna barn med äldre föräldrar i livet. Det visar Carin Lennartsson i sin avhandling som hon nu lägger fram vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Hybridteknik underlättar forskning

5 april, 2001 - Luleå tekniska universitet

Smörjning spelar stor roll för funktionen och livslängden hos maskinkomponenter som rullningslager, glidlager, kuggväxlar och kopplingar. Med hybridteknik kombinerar man avancerade experiment och numeriska simuleringar vilket ger nya möjligheter i forskningen.

Uppsalaforskare i Nature: Ny öppning i jakten på superhårda material

5 april, 2001 - Uppsala universitet

Titandioxid av en viss struktur visar sig vara nästan lika hård som
diamant. De resultat som en grupp forskare vid Uppsala universitet presenterar i senaste numret av vetenskapstidskriften Nature, visar en helt ny väg i jakten på superhårda material för industriell tillämpning.

Fermentationskapacitet hos bagerijäst under tillväxt och svält

4 april, 2001 - Göteborgs universitet

Tillverkning av bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) är en process som kan styras via förändringar i omgivningsfaktorer som pH, syretillgång, näringsämnen m.m. För att förbättra möjligheterna till att erhålla en jämn och god kvalitet på produkten är det viktigt att veta hur förändringar av dessa faktorer påverkar jästen.

Ny typ av bilmotor bättre för miljön

4 april, 2001 - Linköpings universitet

En ny typ av bilmotor ska ge minskad bensinförbrukning, lägre utsläpp och bättre prestanda. Idag finns den i fordonslabbet på Institutionen för systemteknik på Linköpings universitet. Inom tre år beräknas den vara ute på marknaden.

Stort europeiskt anestesi- och intensivvårdsmöte i Göteborg 7-10 april

3 april, 2001 - Göteborgs universitet

Narkos- och intensivvårdsläkare från hela Europa kommer till Göteborg i slutet av veckan då närmare 4000 deltagare väntas besöka Svenska Mässan.
Professor Hengo Haljamäe från Göteborgs universitet har fått The 9th Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiologists (ESA) förlagd till Göteborg.

HIV minskar i Tanzania

3 april, 2001 - Umeå universitet

Förekomsten av HIV i Kagera-regionen i nordvästra Tanzania har minskat under den senaste tioårsperioden. Förebyggande insatser har gett positivt resultat och måste fortsätta, konstaterar Gideon Kwesigabo som den 6 april lägger fram en avhandling om HIV-trenderna i området.