Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Sampling och Fourier-Laplace-transformer i flera komplexa variabler

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Niklas Lindholm, Matematik och datavetenskap, Göteborgs universitet, avser att disputera för avläggande av filosofie doktorsexamen i matematik vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Sampling and Fourier-Laplace transforms in several complex variables”.

AstraZeneca Lecture 5 december:Selektiv katalys – ämne vid årets AstraZeneca Lecture Selektiv kat

5 december, 2000 - Stockholms universitet

Tid: 5 december kl. 14.00 Titel: Palladium-Catalyzed Hetero-Atom Bond-Forming Reactions and How They Work Lokal: Magnélisalen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 12. Genom katalys kan man påskynda kemiska reaktioner och uppbyggnad av molekyler. Med selektiv katalys kan man dessutom styra reaktionerna så att endast en önskad molekyl av flera möjliga bildas. Användning av […]

Arbetsrelationer i sjukvården

4 december, 2000 - Stockholms universitet

I sjukvården, liksom i annan offentlig verksamhet, pågår sedan ett par decennier en nästan obeveklig förändringsprocess. Omorganisationer har avlöst varandra och det som har fått en stor genomslagskraft är förändringar som initieras utifrån politiska och ekonomiska motiv. En viktig aspekt är hur identitet skapas i dessa processer och vilken betydelse det har för hur människor agerar i sitt arbete.

Ungdomsarbetslöshet – ett folkhälsoproblem oavsett konjunktur

4 december, 2000 - Umeå universitet

Torsdagen den 14 december försvarar Mehmed Novo, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin, Umeå universitet, en doktorsavhandling som analyserar sambandet mellan arbetslöshet och hälsa under två olika konjunkturtyper.

Ny metod registrerar det ditt öga inte ser

1 december, 2000 - Luleå tekniska universitet

Per Gren, Luleå tekniska universitet, har i en doktorsavhandling vid avdelningen för experimentell mekanik utvecklat en optisk metod, med vars hjälp man kan registrera förlopp som inte går att mäta eller se med det egna ögat.

Stora könsskillnader vid hjärtinfarkt: Kvinnornas risker har inte minskat

30 november, 2000 - Umeå universitet

Fredagen den 15 december försvarar Vivan Lundberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, en avhandling som påvisar stora skillnader mellan män och kvinnor vid hjärtinfarkt. De förbättringar som konstaterats när det gäller männens risker har ingen motsvarighet hos kvinnorna.

Bra näring viktigt för bensårspatienter

30 november, 2000 - Linköpings universitet

Bensår är en sjukdom som ökar med åldern. Med allt fler gamla i befolkningen kommer bensår därför att bli ett växande problem. En viktig sak i sammanhanget är de gamlas näringsintag: dålig näring kan ge ett sämre allmäntillstånd och försvåra sårläkningen.

Vingfladder måste regleras

30 november, 2000 - Luleå tekniska universitet

En regulator är en enhet som ser till att önskade egenskaper hos ett system kan upprätthållas. Exempel på regulatorer är farthållare i bilar, termostater i värmesystem och autopiloter i flygplan.

I en ny doktorsavhandling beskriver Torbjörn Norlander, Avdelningen för reglerteknik vid Luleå tekniska universitet, metoder för att ta fram regulatorer som möter krav på struktur – och komplexitetsbegränsningar – krav som i dag är vanliga inom industrin.