Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

För att filtrera bland pressmeddelanden måste du först välja Alla eller en organisation. Sedan kan du göra din filtrering.

Pharmatheus Mats Karlsson får Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024

22 februari, 2024 - Uppsala universitet

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024 går till Mats Karlsson, som år 2001 blev världens första professor i farmakometri. De senaste tio åren har han jäms med forskningen varit med och grundat och utvecklat konsultföretaget Pharmetheus som framförallt arbetar med att designa och analysera kliniska prövningar. Målet är att försöka förbättra läkemedelsbehandling för patienter.

Fysisk form i tonåren kopplat till mindre åderförfettning i medelåldern

22 februari, 2024 - Linköpings universitet

Män som var i god fysisk form när de var unga hade lägre risk för åderförfettning nästan 40 år senare, enligt en studie ledd av forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i tidskriften British Journal of Sports Medicine, pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom. – […]

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

22 februari, 2024 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en metod för att producera bilder med positronemissionstomografi, PET, trots färre och mindre exakta data. Metoden gör det möjligt för att diagnosticera cancerpatienter snabbare, billigare och säkrare.

Proteinet som skyddar insulinproducerande celler

21 februari, 2024 - Lunds universitet

Mycket diabetesforskning handlar om att förstå vad som händer när de insulinproducerande cellerna förstörs. Forskare vid Lunds universitet har valt ett annat angreppssätt. Det går ut på att förstå vad som skyddar cellerna. I sin forskning visar de hur ett protein i kroppens immunförsvar skyddar de insulinproducerande cellerna från att inflammeras och dö. Studien är […]

Ny molnmodell kan hjälpa klimatforskningen

21 februari, 2024 - Göteborgs universitet

I gränsen mellan moln och klar himmel avdunstar vattendroppar när de blandas med torr luft. I en ny studie med forskare från Göteborgs universitet har man lyckats fånga skeendet i en modell. I förlängningen kan detta leda till bättre klimatmodeller i framtiden. Molnen på himlen har stor betydelse för vårt klimat, inte bara för att […]

Forskarnas fällor med ko-urin hindrade malarians framfart

21 februari, 2024 - SLU

I en ny vetenskaplig artikel beskriver ett forskarteam från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hur deras myggfällor bidragit till att minska spridningen av malaria i byn Magge i södra Etiopien med 60 procent. Fällorna som testades i studien preparerades med en syntetisk doft av färskt ko-urin som attraherar olika sorters myggor som använder urinen som en slags energidry

Ny giftfri metod för framställning av grafenoxid av hög kvalitet

20 februari, 2024 - Umeå universitet

Forskare från Umeå har hittat ett nytt sätt att syntetisera grafenoxid med betydligt färre defekter jämfört med den vanligaste metoden. Tidigare kunde likvärdig grafenoxid endast framställas med en farlig metod som involverar extremt giftig rykande salpetersyra.

Vad får dricksvattnet i kranen kosta?

20 februari, 2024 - Malmö universitet

Dansken gör av med 100 liter dricksvatten per dygn, svensken 140 liter. Hur kan det komma sig? Det är en av frågeställningarna i ett nytt forskningsprojekt som syftar till att ta fram ett nytt prissättningssystem för vatten med avsikt att minska konsumtionen.

Morgan Persson utses till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle

20 februari, 2024 - Högskolan i Gävle

Morgan Persson, koncernchef på Monitor ERP, har under många år bidragit till att öka utbildningsnivån i regionen och är en ambassadör för samarbetet mellan akademi och näringsliv. Morgan Persson, uppvuxen i den lilla skogsbyn Ytterhavra i Hudiksvalls kommun, utses till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle. Han har sedan tidigt 1980-tal arbetat med utvecklingen av Monitor […]

Blodtest förutsäger funktionsförmåga vid ischemisk stroke

20 februari, 2024 - Göteborgs universitet

Ett ultrakänsligt blodtest som speglar hjärnskadan vid akut ischemisk stroke – och förutsäger funktionsförmåga. Det är en upptäckt som väntas få betydelse framöver. I en studie från Göteborgs universitet beskrivs fynden. Bakom studien, publicerad i tidskriften Neurology, står en grupp forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, under ledning av professorerna Kaj Blennow och Christina […]