Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Godstransporterna stod emot coronapandemin

21 mars, 2023 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Det svenska godstransportsystemet klarade coronapandemin 2020-2021 utan större störningar, visar en ny VTI-rapport. Transportsystemet var både robust och flexibelt och gick relativt opåverkat genom den allvarliga samhällskrisen. I rapporten ”Coronapandemins effekter på det svenska godstransportsystemet” undersöker forskarna hur framför allt sjöfart och långa landsvägstransporter påverkades de första två åren efter covidutbrottet. Underlaget är en kombination […]

Acceptans för slopade bränslesubventioner kan öka i utvecklingsländer

21 mars, 2023 - Göteborgs universitet

Människor kan bli mer positiva till politiska förslag om att ta bort bränslesubventioner om förslagen samtidigt innehåller information om vad pengarna ska användas till i stället. Det visar en studie från Göteborgs universitet som undersökt attityder till avskaffande av fossila bränslesubventioner i fem utvecklingsländer. Världens länder har enats om att ta gemensamt ansvar för att […]

På jakt efter mer effektiv munskölj

21 mars, 2023 - Malmö universitet

Idag används klorhexidin som en komponent i munskölj. Men medlet kan på lång sikt leda till missfärgade tänder och resistenta bakterier. Nu utforskar en doktorand vid Malmö universitet en alternativ behandling med lovande resultat.

Gruvavfall uppgraderas – ska fånga in koldioxid

21 mars, 2023 - Luleå tekniska universitet

I och med den gröna omställningen ökar efterfrågan på metaller. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka om typiskt svenskt gruvavfall från metallutvinning kan växlas upp, från att vara något vi vill bli av med, till att göra nytta för klimatet. Gruvavfall från Boliden, LKAB, och Copperstone Resources ska testas på sin förmåga att accelerera infångning och lagring av koldioxid (CCS

De svenska rymdforskarna i Europas största vetenskapliga rymdexpedition besöker Stockholm och Tekniska museet 25-26 mars

20 mars, 2023 - Institutet för rymdfysik

Rymdforskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala och Kiruna har byggt och ansvarar för flera av de rymdinstrument som ska följa med rymdsonden JUICE till Jupiter och de isiga månarna Europa, Ganymedes och Callisto. Den 25-26 mars besöker de Tekniska museet i Stockholm med en unik utställning som handlar om den största vetenskapliga rymdexpeditionen i europeisk historia.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

20 mars, 2023 - Linköpings universitet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. De som är barn idag kommer att behöva bidra till lösningar när de blir vuxna, men riskerar också att gripas av hopplöshet inför framtiden. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Däggdjur i ny storlek riskerar oftare utrotning

20 mars, 2023 - Göteborgs universitet

Forskare från bland annat Göteborgs universitet har kartlagt vilka faktorer som hotar arternas överlevnad på isolerade öar. Däggdjur som utvecklar en annan kroppsstorlek än sina släktingar löper större risk att bli utrotad.

Våldsutsatta män lider i tysthet

20 mars, 2023 - Högskolan i Gävle

Män som utsatts för psykiskt våld upplever ofta stress, ångest och depression, visar en ny studie från Högskolan i Gävle. Samtidigt saknas konkreta stödsystem för att fånga upp männen, som sällan anmäler eller pratar om våldet. – Det här är en tyst epidemi, säger forskaren Gloria Macassa. Våld mot kvinnor är ett ämne som uppmärksammas […]

8 miljoner kronor satsas på arbetsintegrerat lärande inom industrin

20 mars, 2023 - Högskolan Väst

Nya anslag från KK-stiftelsen innebär att Högskolan Väst och industriföretag tillsammans kan utveckla nya former för arbetsintegrerat lärande. Två nystartade forskningsprojekt fokuserar dels på virtuella lärandemiljöer för kompetensutveckling, dels ledarskap och medarbetarskap i hybrida arbetsmiljöer.

Besvär i vulva kräver ökad medvetenhet i vården

20 mars, 2023 - Umeå universitet

Det finns ett samband mellan negativa upplevelser vid gynekologiska undersökningar och smärta vid samlag, ett symtom som två av tre kvinnor som sökt vård för underlivsbesvär upplever. Det visar en studie vid Umeå universitet.