Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

13 oktober, 2021 - SLU

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten. Metoden är effektiv, miljövänlig, GMO-fri och har potential att sänka kostnaden för lantbrukarna.

Att vara gravid i skuggan av pandemin

13 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

En graviditet ständigt överskuggad av det okända. Det är en beskrivning som ges av kvinnor i Sverige som varit gravida under pandemin. En studie vid Göteborgs universitet lyfter nu fram deras upplevda osäkerhet och ensamhet. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Women and Birth, bygger på djupintervjuer med fjorton kvinnor i Sverige. Syftet var […]

Effektivare studier av celler med ny AI-metod

13 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

En ny studie från Göteborgs universitet banar väg för effektivare mikroskopi och underlättar därmed forskning om olika sjukdomar. Studien visar hur artificiell intelligens kan användas för att få fram snabbare, billigare och säkrare information om celler, och samtidigt eliminera nackdelarna med att använda kemikalier i processen. Att studera celler och deras komponenter är en hörnsten […]

Studie om PFAS och fettlever och – kvinnor mer påverkade än män

12 oktober, 2021 - Örebro universitet

Kvinnor blir mer påverkade än män när de utsätts för högfluorerade kemikalier, så kallade PFAS. Det visar en studie om hur PFAS inverkar på ämnesomsättningen och leder till skador på levern, så kallad fettlever. – Exponering för miljökemikalier som PFAS kan förvärra vissa sjukdomar och öka risken till diabetes, säger Matej Orešič, professor i medicinska vetenskaper […]

Fördjupning om Nobelpriserna i fysik och kemi samt Ekonomipriset

12 oktober, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Söker du mer information om årets Nobelpriser i fysik och kemi samt ekonomipriset? På Vetenskapsakademiens webbplats www.kva.se hittar du en populärvetenskaplig bakgrund om priserna, illustrationer som kan laddas ned och en vetenskaplig fördjupning.

Klargörande om diabetes och risk för demenssjukdom

12 oktober, 2021 - Karolinska Institutet

Det är framför allt dåligt kontrollerad typ 2-diabetes som innebär en ökad risk för kognitiv svikt och demens, inte diabetessjukdomen i sig. Det visar en långtidsstudie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Studien omfattar över 2 500 personer och publiceras i dag i tidskriften Alzheimer’s & Dementia. Det är sedan tidigare välkänt att typ 2-diabetes ger […]

Probiotiska bakterier ökar tarmens produktion av antikroppar

12 oktober, 2021 - Uppsala universitet

Tarmens B-cellerna ökar sin produktion av antikroppar när de stimuleras av en viss sorts probiotiska bakterier. Detta påverkar tarmens mikroorganismer och gör tarmen mer motståndskraftig mot inflammation. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet.

Så omvandlas vetenskaplig kunskap till samhällelig praktik

12 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Vad krävs för att vetenskapen om klimatförändringar ska få verkligt genomslag? I en ny bok förklarar sociologen Göran Sundqvist vad glappet mellan vetenskaplig kunskap och politisk handling beror på, och vad som kan göras åt det.  FN:s klimatpanel har presenterat forskning om klimatförändringar och dess konsekvenser sedan 1990-talet, men kunskapen har ännu inte lett till […]

Läkarnas tysta revolt – gör patientens berättelse till medicinsk bedömning

12 oktober, 2021 - Södertörns högskola

Försäkringskassans krav på sjukintyg och vad som krävs för att en person ska beviljas sjukpenning har diskuterats i flera år. I en ny avhandling beskrivs hur läkare använder list och slughet för att maximera chansen att patientens sjukskrivning beviljas. − Som läkare vet man att Försäkringskassan gör bedömningar som inte alltid stämmer överens med läkarnas […]

Råg bättre än vete för den som vill gå ner i vikt

12 oktober, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Att välja fullkornsbrödet av råg framför formfranskan kan vara en väg mot bättre hälsa. Livsmedelsforskare vid Chalmers presenterar nu en studie som visar att personer som väljer fiberrika produkter av fullkornsråg framför siktade veteprodukter tappar mer i både kroppsfett och vikt.  De nya resultaten har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Clinical Nutrition. Det är […]