Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Expertlista med havsforskare inför Världshavsdagen 8 juni

7 juni, 2021 - Göteborgs universitet

I morgon den 8 juni är det Världshavsdagen, en temadag som FN har instiftat för att lyfta fram havens betydelse. Dagen till ära publicerar Göteborgs universitet en expertlista med forskare som kan svara på frågor om havet.

Nya vanor förklarar minskad brottslighet bland unga

7 juni, 2021 - Malmö universitet

Ungdomsbrottsligheten har stadigt minskat de två senaste decennierna. Att unga förändrat sina aktivitetsvanor är den faktor som har starkast samband med utvecklingen, visar en unik studie av forskare vid Malmö universitet och Max Planck-institutet i Tyskland.

Viktigt minska patienters vårdtider i respirator på IVA

7 juni, 2021 - Göteborgs universitet

Att mer aktivt försöka minska patienters vårdtider i respirator kan både skona patienterna och frigöra resurser inom intensivvården. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Vård i respirator på en intensivvårdsavdelning är ofta nödvändigt för att upprätthålla liv, men längre vårdtider ökar också riskerna för svåra komplikationer och ökad dödlighet. Avvecklingen av respiratorn för att […]

Först i världen att utvärdera traumaanpassad yoga inom rättspsykiatrin

7 juni, 2021 - Högskolan Väst

Förra veckan gick startskottet för en stor nationell och världsunik forskningsstudie kring yogans effekter på patienter inom rättspsykiatrisk vård. Då deltog cirka 15 av vårdpersonalen från landets rättspsykiatrier i en utbildning i traumaanpassad yoga på Högskolan Väst. Dessa anställda kommer att bli en viktig del när studien startar i höst.

DNA-analyser kan rädda hotade arter

4 juni, 2021 - Lunds universitet

Forskare i Lund, Köpenhamn och Norwich visar i en ny studie publicerad i Science att skadliga mutationer som ansamlas i genomet (arvsmassan) spelar en viktig, men försummad, roll för bevarandebiologiska åtgärder för hotade arter. – Många arter är idag starkt hotade, både lokalt och globalt. I Sverige har vi helt förlorat flera arter, till exempel […]

Södertörnforskare startar nytt projekt med Kodcentrum

4 juni, 2021 - Södertörns högskola

I ett nystartat projekt samarbetar Sofia Lundmark och Ann Mutvei Berrez, lektorer på Södertörns högskola, med Kodcentrum för att dra igång Kodstugor i Botkyrka och Huddinge. Här ska elever få lära sig om algoritmer och programmering. Men inte i klassrummet, utan i fritidsverksamheten.   Kunskapen om programmering blir allt viktigare. Alla måste inte kunna knacka kod, säger Sofia Lundmark, doktor i pedagogik […]

Regeringen utser Amir Rostami att leda kampen mot välfärdsbrottsligheten

4 juni, 2021 - Högskolan i Gävle

​Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vill se Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle, som ledare för att stärka förmågan att bekämpa de organiserade brotten mot välfärden.
Regeringen har nu insett att för att kunna bekämpa den grova och organiserade brottsligheten mot välfärden behövs mer kunskap och utser Amir Rostami att leda arbetet.

Ny avhandling om den moderna brasilianska konsten – vill dra konstruktivismen ur kommersialismens händer

4 juni, 2021 - Södertörns högskola

Bilden av den konstruktivistiska konsten i Brasilien är allt för tillrättalagd och de grundläggande idéerna har tappats bort på resans gång. Genom att följa tre konstnärer har Oscar Svanelid undersökt hur denna sovjetiska konstyttring formats och förändrats i en brasiliansk kontext. – Jag undersöker vad som hände med konstruktivismen i Brasilien. De tre konstnärerna jag […]

Om betalsystemet kraschar – så bör vi agera

3 juni, 2021 - Högskolan i Skövde

Inga betalningar kan göras, betalsystemet ligger nere. Inte bara där du är, utan i hela landet i tio dagar framåt. Vad händer när den här situationen uppstår? Blir det kris eller skulle situationen kunna hanteras? Under gårdagen presenterade det femåriga forskningsprojektet ”Om betalsystemet kraschar” sina forskningsresultat.

Urbergets första invånare kartlagda med unik metod

3 juni, 2021 - Linnéuniversitetet

Senaste åren har forskare kunnat belägga att mikroorganismer lever djupt ner i urbergets spricksystem och att de har gjort så under miljontals år. I en ny forskningsstudie från Linnéuniversitetet har mineralprover från fler än 30 djupa gruvor i Sverige undersökts (bland annat Nyängsgruvan och Storstrecksgruvan i Hofors) för att utreda hur utbredda spåren av gammalt […]