Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Inga rättsliga hinder för könskvoterade bolagsstyrelser

18 maj, 2022 - Umeå universitet

För att åstadkomma jämn könsfördelning i bolagsstyrelser är kvotering ett lämpligt och sannolikt nödvändigt verktyg. Detta oavsett om man väljer att införa kvotering via lagstiftning eller självreglering. Det visar en ny avhandling i rättsvetenskap från Umeå universitet.

Kvinnliga författare visade mod under andra världskriget

18 maj, 2022 - Malmö universitet

Svenska kvinnliga författare var mer radikala i sin kritik mot nationalism och antisemitism under andra världskriget än manliga. Det menar forskaren Kristin Järvstad som i en ny bok undersökt hur skönlitteratur behandlade krigs- och beredskapsåren.

Att bli mamma som äldre eller som ensamstående förenat med risker

18 maj, 2022 - Linköpings universitet

Äldre kvinnor, ensamstående kvinnor och kvinnor som får barn med hjälp av assisterad befruktning har större risk att få en komplicerad graviditet och har högre sjuklighet. Även deras barn får i högre utsträckning sjukdomsdiagnoser tidigt i livet. Malin Lindell Pettersson har tittat närmare på hälsan hos dessa grupper i sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

KK-stiftelsen satsar 36 miljoner på forskning inom smarta interaktiva miljöer – så kallade intelligenta verkligheter

18 maj, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

KK-stiftelsen satsar 36 miljoner under sex år på forskning i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Målet med forskningen är att ta fram koncept på smarta, interaktiva digitala miljöer med människan i centrum. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med företag för att svara mot de industriutmaningar som finns idag och som vi ser ligger framför oss.

Ny 3D-teknik avslöjar stjärnfabrikernas effektivitet

17 maj, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Astronomer kan nu avslöja varför stjärnor bildas i så olika omfattning i de två kända och till synes snarlika stoftmolnen Orion A och California. Båda har gott om täta stråk av stoft och gas, så kallade filament, där stjärnor normalt bildas. Därför har astronomer förbryllats av att Orion A är en effektiv stjärnfabrik medan det […]

Så vill europeiska metropoler få bukt med respektlösa turister

17 maj, 2022 - Lunds universitet

Under pandemin tog den växande turismen en paus. Invånarna i Barcelona, Amsterdam och andra populära turistmagneter fick – för första gången på länge – tillbaka sina städer. Nu bävar man inför överturismens återkomst och nya lokala åtgärder för att komma till rätta med problemen ser dagens ljus. Forskare vid Lunds universitet har studerat olika initiativ […]

Flying Seeds – japansk landart i Botaniska trädgården

17 maj, 2022 - Uppsala universitet

Sex individuella landartverk och ett gemensamt uppförs just nu i Botaniska trädgården i Uppsala. Det är en grupp inbjudna japanska konstnärer som inspirerats av trädgården och även av forskaren Carl Peter Thunbergs resor till Japan under slutet av 1700-talet. Under en dryg veckas tid skapas den platsbyggda konsten till årets sommarutställning Flying Seeds i området runt Linneanum.

Dinosaurietunga lantbruksmaskiner äventyrar livsmedelsförsörjningen

17 maj, 2022 - SLU

Jordbrukets maskiner börjar bli så tunga att de på sikt hotar livsmedelsförsörjningen i Europa, Amerika och Australien. Större och bredare däck har begränsat skadorna på markytan, men under matjorden blir jorden så packad att dess långsiktiga produktionsförmåga är hotad. Det visar en ny global studie, som även drar paralleller till sauropoderna, de tyngsta djur som någonsin har vandrat på jorden.

Nya verktyg för att studera hur miljö och klimat skildras i kulturen

17 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Forskningsområdet ekokritik studerar hur människan i till exempel text, film och konst samspelar med det icke-mänskliga, som djur, växter och hav. Nu kommer boken Ekokritiska metoder, en introduktion till området skriven av forskare från olika håll. Ekokritik uppstod inom litteraturvetenskapen, men är numera ett tvärvetenskapligt och mångfacetterat forskningsfält som studerar många fler kulturella fenomen än bara […]

Tidigare erfarenhet avgörande för rektorsutbildning

17 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Rektorer med ett organisatoriskt förhållningssätt till arbetet och tidigare erfarenhet av ledarskap vidareutvecklas genom att delta i rektorsprogrammet. Däremot lyckas inte programmet engagera deltagare som saknar erfarenhet eller som har en annan syn på rektorsrollen. Det framgår av en ny avhandling vid Göteborgs universitet. Nyanställda rektorer i grundskolan ska inom ett år påbörja det treåriga […]