Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Måttliga mängder svampprotein kan hjälpa inbitna köttätare att minska sitt klimatavtryck

4 maj, 2022 - SLU

Om tjugo procent av allt nötkött vi äter ersätts med alternativa proteinkällor skulle köttätandets miljöpåverkan minska rejält. Det visar en studie från Potsdam Institute for Climate Impact Research och SLU . Forskarna använde en komplicerad datormodell för att uppskatta de framtida effekterna av att ersätta nötkött med protein som framställs av svampmycel som odlas på socker.

Konferens lyfter akademins roll i övergången till ett hållbart samhälle

4 maj, 2022 - Stockholms universitet

Den 1 juni, i samband med 50-årsjubiléet av FN:s första miljökonferens, arrangerar Karolinska Institutet, KTH, Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet en endagskonferens. Huvudfokus är hur akademin genom forskning och högre utbildning bidrar till omställningen för en mer hållbar utveckling.

Bukfett kan kopplas till inflammation hos äldre kvinnor

4 maj, 2022 - Örebro universitet

Bukfett kan kopplas till förhöjda nivåer av biomarkörer som kroppen producerar vid en inflammation. Det gäller hos äldre kvinnor, oavsett hur god kondition de har, visar en ny avhandling vid Örebro universitet. Inflammation är kroppens försvar mot en skada eller ett angrepp, till exempel en virus- eller bakterieinfektion. Inflammation i sig är inte skadlig, men […]

Medborgarforskning för ökad kunskap om hummer

4 maj, 2022 - SLU

Vi behöver veta mer om hummern längs kusten. SLU vänder sig därför till allmänheten för att få ökad kunskap om hummerbeståndens utbredning och status. Under 2021 deltog ett 40-tal privatpersoner i projektet Lobserve, och de preliminära resultaten visar att det tycks finnas geografiska skillnader i artens utbredning. I år breddas därför undersökningarna och fler hummerfiskare behövs i projektet.

Alternativa metoder för att upptäcka hudcancer

4 maj, 2022 - Malmö universitet

En tidig diagnos är avgörande för att kunna behandla hudcancer innan den sprider sig. Men finns det enklare metoder som inte kräver att man tar ett traditionellt vävnadsprov? Doktorander från Malmö universitet har testat och utforskat olika alternativa metoder i två nyligen presenterade avhandlingar.

Hur görs teknik människolik?

3 maj, 2022 - Umeå universitet

Vad innebär det egentligen att vara människa i en tid som präglas av teknik som blir mer och mer människolik och tar allt större plats i vår vardag? I en ny avhandling i etnologi vid Umeå universitet undersöker Johan Hallqvist relationer och gränsdragningar mellan människor och människoliknande teknik i både fiktionen och vården.

Låg legitimitet i arbetet med standarder för informationssäkerhet

3 maj, 2022 - Örebro universitet

Dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod blir allt vanligare – en utveckling som ställer höga krav på informationssäkerheten. Nu visar en studie från Örebro universitet att själva processen med att ta fram standarder för informationssäkerhet kan ifrågasättas. – Det är problematiskt eftersom vi förlitar oss på standarder, säger Karin Hedström, professor i informatik och […]

Skolor på landsbygden kraftsamlade för flyktingar

3 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Ett stort engagemang. Men också ett stort tomrum när de nya eleverna försvann lika plötsligt som de kom. Så kan en del av landsbygdsskolors erfarenheter från flyktingvågen 2015 sammanfattas enligt en studie från Göteborgs universitet.  – I synnerhet skolor i glesbygd tog emot ett proportionerligt stort antal nya elever. De var oförberedda när de nya […]

Pensionssystemens drivkrafter till ett längre arbetsliv

2 maj, 2022 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

De äldres drivkrafter att jobba längre både ökade och minskade till följd av 1999 års stora pensionsreform. Det visar en ny rapport från IFAU. Ur samhällsekonomisk synvinkel är det bra om de som nått eller närmar sig pensionsåldern fortsätter att arbeta. Det pensionssystem som infördes 1999 och då ersatte ATP-systemet skulle bland annat öka de äldres drivkrafter att jobba längre. Sedan dess har vi också sett en kraftig ökning av äldre som arbetar. Finns det något samband?

Vetenskapsakademien arrangerar seminarieserie om det elektriska samhället

2 maj, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Den oundvikliga övergången till det elektriska samhället har Vetenskapsakademien valt att kalla en seminarieserie i tre delar. Här föreläser svenska och utländska forskare på hög nivå om fossilfri elproduktion, energilagring och energieffektivisering. Det första seminariet sker 18 maj.