Mycket händer i Sveriges nya företagsekonomiska centrum
Företagsekonomiska institutionen har sedan förra sommaren flyttat in i nya renoverade lokaler i Kräftriket inom universitetsområdet i en historisk och vacker omgivning i en modern och stimulerande studie-, forskar-, konferens- och arbetsmiljö.

Många disputationer
Tio nya ekonomie doktorer år 2000 och elva nya från mars till juni 2001.
— Det är rekord för institutionen säger Sikander Khan, institutionens prefekt. Vår stimulerande forskarmiljö har säkert bidragit till att doktoranderna färdigställt sina avhandlingar. Det är sällan en avhandling skrivs på kortare tid än sex år. Vi är stolta över vår forskarutbildning som, trots knappa resurser har förmågan att driva fram så många duktiga forskare till gagn för institutionen och grundutbildningen som för samhället i stort, både nationellt och internationellt.

Titel och författare på doktorsavhandlingarna finns på www.fek.su.se/current_research/Dissemination.htm

Närmare information fås från Marie Jackalin, tfn 08-16 21 94, e-post mja@fek.su.se eller Sikander Khan, tfn 08-16 30 35, e-post sik@fek.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: