Avhandlingen bygger pÄ flera delstudier: en kartlÀggning av 16 europeiska lÀnders familjedaghemsverksamhet; en genomgÄng av svenska offentliga utredningar som berör familjedaghem; en loggboksstudie som beskriver 20 dagbarns vardag samt en intervjustudie med sex barn som varit i familjedaghem.

Den svenska familjedaghemspolitiken visar sig rymma ett motsatsförhÄllande mellan de statliga/kommunala intentionerna och den verklighet verksamheten bedrivs i. Avhandlingen tar upp den viktiga diskussionen om reglering av familjedaghem. Den tar ocksÄ upp frÄgan om hur och var dagbarnvÄrdarna kan kommunicera sin kunskap, och möjligheten för förÀldrar att pÄverka vilken typ av barnomsorg deras barn ska ha.

Malene Karlsson har studerat familjedaghemmen utifrÄn ett europeiskt och historiskt perspektiv,och utifrÄn dagbarnvÄrdarnas och barnens situation. Familjedaghem finns i de flesta industrilÀnder och har varit en del av den svenska förskoleverksamheten i mer Àn 50 Är.

Avhandlingen Àr av intresse för statliga och kommunala beslutsfattare, för alla som arbetar i familjedaghemsverksamheten och för smÄbarnsförÀldrar.

Malene Karlsson Àr förskollÀrare och med mÄnga Ärs erfarenhet av familjedaghem. Hon har anlitats som expert av statliga och kommunala myndigheter, bland andra Socialstyrelsen, Skolverket och Europeiska kommissionens nÀtverk för barnomsorg.

Disputationen Àger rum fredag 19 april 2002 kl. 10.00 i sal D3, LÀrarhögskolan i Stockholm, RÄlambsvÀgen 24-30 och opponent Àr professor Birgitta Qvarsell, Stockholms universitet.

Malene Karlsson kan nÄs pÄ 08-761 21 41.

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: