De lärare som detta år får priset är professor Helmut Müssener, Institutionen för tyska och nederländska, universitetslektor Yvonne Svanström vid Ekonomisk-historiska institutionen och forskarassistent Eve Arnold vid Institutionen för geologi och geokemi.

Prissumman på 20 000 kronor, som sätts in på resp. lärares institution, skall användas för att ge dessa lärare möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område.

Det är studenter, lärare och forskare som gett förslag till årets pedagogiska pristagare. Prisen delas ut vid årets promotions- och installationshögtidlighet i Blå Hallen i Stockholms stadshus fredag 28 september.

Närmare upplysningar om priserna lämnas av Katarina J Jonson, Enheten för pedagogisk utveckling, tfn 16 42 62

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: