Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik vid Karlstads universitet har fått pengar från Regionala Strukturfonden Mellansverige. Två projekt ger ökad kompetens inom biogas- och bioenergiområdet. Samarbetspartner är Högskolan i Dalarna, Gävle-Dala Energikontor och Energikontoret i Värmland.

Biogas till bussar och bilar
Det ena projektet kommer att titta på rötningsprocessen och hur man bättre kan utnyttja energin i slam-, gödsel- och avfallsprodukter från skogsindustrin, samhället och jordbruket. Syftet är att kunna återföra växtnäringen i marken och minska växthuseffekten. Vid rötningsprocessen utvinns biogas som sedan kan användas till bränsle för bussar och bilar.

– Biogas är ett av de mest miljövänliga bränslen som finns för fordon, säger Alina Stoica doktorand inom miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Tillsammans med våra samarbetspartner tittar vi på hur vi kan skapa stordriftsfördelar och få in ett kretsloppstänkande.

Projektledare inom biogasprojektet är Ola Holby, Karlstads universitet och samarbetspartner i projektet är Säffle kommun, Nordic Paper Seffle AB och Säffle Bioenergi HB.

Energieffektiva torkprocesser
Det andra projektet stödjer byggandet av ett nätverk kring pelletsforskning och torkprocesser av biobränslen. Syftet är att starkare knyta samman skogsindustrin, forskarna och samhället.

– Vi vill bidra till att förbättra biobränslets konkurrenskraft i samhället, säger Jonas Berghel, projektledare för pelletsprojektet vid Karlstads universitet. Ny kunskap inom biobränsleområdet kan också ge ökad sysselsättning och minskad miljöpåverkan.

Båda projekten startar efter sommaren och ska vara klara vintern 2011.

Cia Edlund, 070-509 22 02
Karlstads universitet

Kontaktperson
Jonas Berghel,Projektledare, Karlstads universitet070-3471026,