I avhandlingen pÄvisas onormalt höga halter av neuroendokrina peptider och aminer hos rÄttor med kemiskt framkallad tjocktarmscancer. Det stöder antagandet att dessa Àmnen i tarmen Àr inblandade i uppkomsten av denna cancertyp. FörÀndringarna verkar föregÄ sjÀlva tumörutvecklingen eftersom de upptrÀder redan under ett förstadium. FörhÄllandena vid kemiskt framkallad cancer hos rÄttor Àr emellertid skilda frÄn dem som gÀller för motsvarande cancerform hos mÀnniska. DÀrför Àr modellen inte direkt anvÀndbar för att studera peptidernas och aminernas roll vid tjocktarmscancer.

Behandlingar med octreotide eller serotonin som enda medel hade ingen effekt pÄ adenocarcinom hos rÄttor, dÀremot hade galanin en viss verkan pÄ blodkÀrlen. Kombinationerna octreotide-galanin, octreotide-serotonin eller galanin-serotonin hade viss effekt men effektivast var trippelkombinationen med samtliga nÀmnda medel. Tillsammans minskade de volymen och vikten pÄ tumören vilket verkar ha Ästadkommits genom pÄskyndad celldöd, apoptos. Den optimala dosen vid trippelbehandlingen lÄg mellan 10 och 20 mikrogram per kilo kroppsvikt. Inga uppenbara biverkningar noterades hos mössen under behandlingen.

Avhandlingen har titeln ”The Possible Role of Gut Neuroendocrine Peptides and Amines in the Pathogenesis and Treatment of Colorectal Cancer”.
Disputationen Àger rum kl. 10.00, i sal B, 9 tr., TandlÀkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus, UmeÄ.
Fakultetsopponent Àr docent Bodil Ohlsson, Universitetssjukhuset, Malmö.

Basel Sitohy finns pÄ enheten för medicin, tel. 090-785 25 62, e-post: bmzsitohi@hotmail.com