Studie 1 visar att förnuft, känslor, yttre omständigheter och egna handlingar är betydelsefulla i människors viktiga personliga beslut (skilja sig, byta jobb). Ofta vet man innan man har fattat beslutet hur man vill välja och sedan försöker man hitta argument för det (t.ex. ”den här bilen har mycket rost, men den har taklucka”). Det verkar vara en fördel att vara medveten om både förnuft och känslor innan beslutet för att bli mer nöjd med sitt beslut efteråt. De som berättade om negativa känslor, som oro och ångest, före sina beslut var mer nöjda med sina beslut efteråt, då de kände positiva känslor som glädje och lättnad.

Studie 2 och 3 visar att personer med attityder för eller mot djurförsök förklarade beteendet hos den grupp med samma attityd som de själva (forskare som använder djurförsök eller djurskyddsrepresentanter) mer med yttre faktorer, fakta och ädla motiv. Beteendet hos dem med motsatt attityd förklarades mer med inre faktorer (känslor, missuppfattningar av fakta, egoistiska skäl). Olika grupper tänkte på olika sätt, men kunde också leva sig in i hur moståndaren tänkte. De olika attityderna verkade alltså inte bero på att man inte kände till eller förstod motståndarens argument, utan på att man valt att se på frågan utifrån ett perspektiv där en viss typ av argument (som talar för eller mot djurförsök) är mer framträdande.

Avhandlingens titel: Perspectives in Atitudes and Decision Making

Anna Blom Kemdal kan nås Psykologiska institutionen, tfn 08-16 38 73, e-post aakl@psychology.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: