Studie 1 visar att f√∂rnuft, k√§nslor, yttre omst√§ndigheter och egna handlingar √§r betydelsefulla i m√§nniskors viktiga personliga beslut (skilja sig, byta jobb). Ofta vet man innan man har fattat beslutet hur man vill v√§lja och sedan f√∂rs√∂ker man hitta argument f√∂r det (t.ex. ”den h√§r bilen har mycket rost, men den har taklucka”). Det verkar vara en f√∂rdel att vara medveten om b√•de f√∂rnuft och k√§nslor innan beslutet f√∂r att bli mer n√∂jd med sitt beslut efter√•t. De som ber√§ttade om negativa k√§nslor, som oro och √•ngest, f√∂re sina beslut var mer n√∂jda med sina beslut efter√•t, d√• de k√§nde positiva k√§nslor som gl√§dje och l√§ttnad.

Studie 2 och 3 visar att personer med attityder för eller mot djurförsök förklarade beteendet hos den grupp med samma attityd som de själva (forskare som använder djurförsök eller djurskyddsrepresentanter) mer med yttre faktorer, fakta och ädla motiv. Beteendet hos dem med motsatt attityd förklarades mer med inre faktorer (känslor, missuppfattningar av fakta, egoistiska skäl). Olika grupper tänkte på olika sätt, men kunde också leva sig in i hur moståndaren tänkte. De olika attityderna verkade alltså inte bero på att man inte kände till eller förstod motståndarens argument, utan på att man valt att se på frågan utifrån ett perspektiv där en viss typ av argument (som talar för eller mot djurförsök) är mer framträdande.

Avhandlingens titel: Perspectives in Atitudes and Decision Making

Anna Blom Kemdal kan nås Psykologiska institutionen, tfn 08-16 38 73, e-post aakl@psychology.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: