En del av Tobias Nybergs snart framlagda avhandling bygger på ett samarbetsprojekt med cellbiologen Helena Jerregård. Hennes uppgift var att hitta sätt att få sammantrasslade nervtrådar att sortera upp sig i nerv- respektive känseltrådar (se http://www.liu.se/aktuellt/pressmed/2001/2001-10-19.234.html). Tobias Nybergs uppgift var att tillverka de strukturer i vilka de sorterade nervtrådarna skulle kunna möta elektroderna från en tänkt protes. De material han använt är plaster präglade med mönster av små kanaler på 20 miljondels meter, täckta både med en elektriskt ledande polymer och ett protein som nervtrådar kan växa på.

En annan del av avhandlingen behandlar nano- och mikrometersmå strukturer för solceller och lysdioder. I dessa sammanhang är det viktigt att så mycket ljus som möjligt absorberas i materialet, trots att detta av andra tekniska skäl måste vara så tunt som möjligt. Tobias Nyberg har därför hittat ett sätt att skapa ljusböjande mönster på mindre än en tusendels millimeter, mönster som gör att ljuset inte går rätt igenom utan tvingas böja av så att mer ljus blir absorberat.

Linköpingsforskaren har också uppfunnit och patentsökt en metod för att tillverka ”mikro-domer” av vatten. Hans utgångspunkt en yta som är mönstrad i cirklar, där cirklarna är gjorda i ett vattenälskande material medan omgivningen gjorts i ett vattenavstötande material. Om en sådan ytan utsätts för kyla kondenserar luftens fuktighet ner på de vattenälskande cirklarna och bildar små upphöjningar. Detta mönster kan i sin tur gjutas av i ett polymert material med möjlig framtida användning i bildfönster, lysdioder och solceller.

Avhandlingen heter Nano and micro patterned organic devices. From neural interfaces to optoelectronic devices. Disputationen äger rum den 3 maj. Tobias Nyberg träffas på tel 013- 28 12 57, e-post tobny@ifm.liu.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: