– Den nya skogen påverkar miljön på gott och ont. Generellt blir det viktigare med naturhänsyn när tillväxten ökar, säger Jan Weslien, Skogforsk.
Skogforsk har deltagit i en nordisk studie där man med olika simuleringar försökt bedöma hur en framtid med ökad skogstillväxt och varmare klimat påverkar miljön.
– Våra analyser visar att mer snabbväxande skogar ger en ökad inlagring av kol både i träden och marken. Men de visar också att i ett varmare klimat ökar sannolikt kväveläckaget från hyggen till vattendrag och den döda veden bryts ner och försvinner snabbare, säger Jan Weslien.
För att motverka dessa negativa miljöeffekter bör insatser sättas in redan i dag.
– Det kan till exempel handla om att öka antalet högstubbar och evighetsträd, samt att lämna mer kantzoner längs vattendrag. En annan åtgärd är att låta skogen stå lite längre än vad som är ekonomiskt optimalt. Det ger en mindre andel hyggen i landskapet, säger Jan Weslien.

Läs mer i Resultat nr 11, 2008 som finns att beställa på www.skogforsk.se/webbutiken.

Kontakt
Jan Weslien, Skogforsk. Tel: 018-18 85 05, 070-698 59 29
Erik Viklund, informationschef. Tel: 018-18 85 40, 070-234 60 76