Nästa vecka inleds en rysk-svensk forskningsexpedition till Wrangels ö och Tjaunbukten i ryska Arktis. Forskare från Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet ska undersöka vilka konsekvenser ett förändrat klimat kan få för djur- och växtliv i Arktis.

Inom projektet Arktiska öar studerar forskarna hur arktiska ekosystem reagerar när klimatet förändras. När klimatet blir varmare flyttar konkurrenskraftiga arter anpassade till ett varmare klimat längre norrut.

– Den snabba klimatförändring vi har idag gör att många arter flyttar långt norr om trädgränsen. Vi tror att den här processen fortsätter ända upp till ishavets gräns, men inte ut på de arktiska öarna, säger Anders Angerbjörn, professor i ekologi vid Stockholms universitet.

Arktiska ekosystem då, nu och i framtiden

Forskarna kommer att undersöka sammansättningen av djur- och växtarter för att sedan jämföra ekosystemen på de arktiska öarna med motsvarande platser på fastlandet. Genom att även analysera prover från permafrosten är det möjligt att få en bild av hur artsammansättningen sett ut flera tusen år tillbaka i tiden.

– Vi kommer även samla in prover för analyser av förhistoriskt DNA, med syfte att undersöka hur tidigare klimatförändringar påverkat både arters utdöenden och ekosystemens biodiversitet, säger Love Dalén, professor vid Naturhistoriska riksmuseet.

– Baserat på det här materialet kan vi förutspå vilka konsekvenser de nuvarande klimatförändringarna kan få på de arktiska ekosystemen, säger Anders Angerbjörn.

Årets forskningsexpedition är en fortsättning på tidigare fältarbeten på Grönland och på Ellesmereön i Kanada 2015 samt i Abisko 2016. I sommar ska forskarna arbeta på Wrangels ö och på fastlandet vid Tjaunbukten i Tjuktjien, nordöstra Ryssland. Forskningsprojektet Arktiska öar genomförs med operativt stöd från Polarforskningssekretariatet.

Läs mer om Arktiska öar 2017 i Polarforskningsportalen

Arktiska öar på Instagram

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.

Presskontakt:
Jan-Ola Olofsson
Telefon:
08-450 25 19
Mobil:
070-570 18 88
Epost:
jan-ola.olofsson@polar.se