Måndag 8 augusti reser forskargruppen till Longyearbyen på Svalbard för att gå ombord på isbrytaren Oden. Efter att forskarna har installerat sig och genomgått en säkerhetsutbildning, kommer Oden att lätta ankar under morgonen den 9 augusti och expeditionen Arctic Ocean 2016 inleds.

Under det första intensiva dygnet kommer expeditionen att besökas av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson kommer att ta del av de sista förberedelserna inför forskningsexpeditionen och få en praktisk inblick i svensk arktisk forskning och i det internationella forskningssamarbetet i Arktis.

– Vi är glada över att kunna välkomna Helene Hellmark Knutsson till starten av årets expedition med isbrytaren Oden, som är den 18:e forskningsexpeditionen med Oden till Arktis, säger Polarforskningssekretariatets föreståndare Björn Dahlbäck.

– Sverige har etablerat sig som en ledande forskningsnation i Arktis och det är viktigt att vi fortsätter bidra, bland annat till den viktiga miljöforskningen i Arktis, fortsätter Björn Dahlbäck.

Svensk-kanadensiskt samarbete

Expeditionen Arctic Ocean 2016 pågår mellan 8 augusti och 20 september. Isbrytaren Oden utgår från Longyearbyen på Svalbard och kommer att möta den kanadensiska isbrytaren Louis S. St-Laurent utanför Svalbard. Fartygen kommer att arbeta tillsammans under rutten, som går genom Arktiska oceanen mot Nordpolen, för provtagningar och arbete i Amundsen- och Makarovbassängerna. Efter ca fyra veckor avslutas det gemensamma arbetet, Oden vänder då söderut mot Svalbard och Louis S. St-Laurent fortsätter västerut mot Kugluktuk i Nunavut.

Insamling av data om havsbotten

Det kanadensiska forskningsprogrammet kommer att samla in data om den kanadensiska kontinentalsockelns utsträckning. Insamlad data kommer att ligga till grund för Kanadas anspråk på områden som är en förlängning av landets kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention.

Här berättar forskningsledaren Mary-Lynn Dickson om arbetet:

Miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning

De svenska forskningsprojekten har inriktning på miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning.

Katarina Gårdfeldt, Chalmers tekniska högskola, är svensk forskningsledare ombord på isbrytaren Oden. Här berättar hon om sitt forskningsprojekt kring tungmetaller i luft, hav, snö och is:

Inom det maringeologiska projektet söker forskarna efter ledtrådar om Arktiska oceanens geologiska och oceanografiska utveckling, bland annat genom provtagningar i havsbotten.

Atmosfärforskarna som arbetar med gränsskiktsmeteorolog kommer att samla in data som bidrar till en ökad förståelse av viktiga klimatprocesser i Arktis.

Havsismätningar kommer att göras från isbrytaren Oden för att testa utrustning för kontinuerliga mätningar av havsisens tjocklek under gång.

Ombord finns även danska och norska forskningsprojekt inom maringeologi respektive ismekanik.

Early career scientists – forskare tidigt i karriären

Polarforskningssekretariatet har bjudit in nio forskare som är tidigt i sin karriär för att arbeta inom olika forskningsområden, med en senior forskare som mentor, och därmed få en omfattande utbildning i marina fältmetoder. Två forskare kommer att arbeta med utökade forskningsprojekt; ett projekt kring mikroplaster i havet och ett om aerosoler.

En konstnär deltar i expeditionen

Regissören Åsa Johannisson, Stockholms konstnärliga högskola samt konstnärlig ledare för Cirkus i Glasriket, kommer att delta i expeditionen inom ramen för Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram. Här berättar Åsa om sitt projekt och deltagande i expeditionen:

Fakta om Arctic Ocean 2016

Under de drygt 40 dagar som expeditionen pågår kommer forskarna ombord på Oden att arbeta i området kring Makarov- och Amundsenbassängerna i Arktiska oceanen – och kring Nordpolen.

I forskargruppen ombord på isbrytaren Oden finns 45 personer (12 kvinnor och 33 män). De representerar 14 nationaliteter med flest deltagare från Sverige, Danmark, Kanada, Storbritannien. Övriga deltagare kommer från Ryssland, Australien, USA, Colombia, Spanien, Polen Norge, Tyskland, Trinidad och Island.

Odens besättning består av 23 personer.

Ombord på kanadensiska isbrytaren Louis S. St-Laurent finns 24 expeditionsdeltagare i forskargruppen och en besättning på 49 personer. I forskargruppen ingår även en kanadensisk lärare.

Fakta om isbrytaren Oden

Sjöfartsverket: Isbrytaren/Forskningsfartyget Oden

Sjöfartsverkets faktablad om Oden (pdf)

Om Oden på Polarforskningssekretariatets webbplats

Fakta om isbrytaren Louis S. St-Laurent

Climb Aboard the CCGS Louis S. St-Laurent

Vessel details

Faktablad om Louis S. St-Laurent (pdf)

Följ Arctic Ocean 2016

Polarforskningsportalen

Government of Canada

Twitter

@polarforskning

#ArcticOcean2016

#CanArctic

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.

Presskontakt:
Eva Grönlund
Telefon:
08-450 25 20
Mobil:
070-344 92 51
Epost:
eva.gronlund@polar.se