– Vi vill skapa en mötesplats för studenter och politiker inför valet och lyfta upp utbildningspolitiska
och andra studierelaterade frågor på dagordningen, säger Adrian Nählinder, ordförande för Göteborgs Universitets Studentkårer och en av initiativtagarna till debatten.
Debatten är uppdelad i två delar. Kl 13-15 debatteras högskolans utveckling. De inbjudna politikerna
är Majléne Westerlund Panke (s), Ulf Nilsson (fp), Britt-Marie Danestig (v), Yvonne Andersson (kd),
Beatrice Ask (m) och Gunnar Goude (mp), samtliga ledamöter i riksdagens utbildningsutskott, samt Maria Abrahamsson, förbundsordförande för Centerns Högskoleförbund. Moderator är Sofia Karlsson, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer.

Under den andra delen av debatten, kl 16-18, kommer lokala politiker att debattera frågor som rör studenters situation i Göteborg. Debatten äger rum i Göteborgs universitets aula, Vasaparken.

Media hälsas välkomna.

För ytterligare information kontakta
Adrian Nählinder, ordförande GUS, tel 031-773 56 40, 0703-65 90 08 eller
Karin M Blomqvist, ordförande GFS, tel 031-16 06 08.
göteborgs universitets studentkårer

Pressekreterare
Åke Pettersson
Informationsavdelningen
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
tel 031-773 44 53
fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se
internet: www.gu.se