Skotaren i Skogforsks monter gick varm under Elmia Wood, då hela 102 personer under de fyra dagarna hann med att testa sina färdigheter att köra skotare med så liten bränsleförbrukning som möjligt. Mest effektiv var Martin Svensson som bara förbrukade 397 milliliter bränsle. Martin kommer att belönas med en Recoutbildning för sig själv och tre kollegor. Grattis och bra kört säger vi på Skogforsk!
– Vår erfarenhet är att snål körning också är snabb. Genom att köra smart – alltså planera körningen och minimera kranrörelserna – vinner man både bränsle och tid, samtidigt som arbetsmiljön blir bättre, säger Anders Mörk, samordnare för Reco maskinförarutbildningar.

Vilken körstil som är effektivast för produktivitet och bränsle ska nu utredas grundligt då alla körningarna under Elmia Wood ingick i en studie. Forskaren Martin Englund filmade och förde protokoll över alla förarnas körning och har förarnas spakrörelser och annan data från maskinen loggade.
– Jag kommer att sammanställa allt material och förhoppningsvis få svart på vitt vilken slags körning som är mest effektiv. Hur påverkar till exmpel ett högre varvtal förbrukningen, och innebär en kran med högre fart att man kör snabbare, säger Martin Englund.
Mer om testet i Skogforsks monter på Elmia Wood

Antal testförare: 102
Medelförbrukning för alla förare: 624 milliliter
Rekordförbrukning: 397 milliliter
Totalt antal besökare: ca 3 500 

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: