Flera av utbildningarna vid Sahlgrenska akademin ligger i topp då det gäller antal sökande till motsvarande utbildningar i Sverige. Det gäller:

Apotekarprogrammet: 2,7 sökande per plats
Arbetsterapeuter: 4,5 sökande per plats
Biomedicinska analytiker: 1,3 sökande per plats
Biovetenskapligt läkemedelsprogram: 1,4 sökande per plats
Dietistprogrammet: 13,4 sökande per plats
Logopedprogrammet: 11,9 sökande per plats
Tandläkarprogrammet: 5,8 sökande per plats

Sjukgymnastprogrammet har 12,3 sökande på var och en av sina 45 platser. Av de sju högskolor och universitet som tillhandahåller utbildningen slås detta endast av Linköping som bara har 24 utbildningsplatser.

Återigen visar sig läkarutbildningen i Göteborg ha stor dragningskraft på studenterna. Läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin ligger på andra plats av Sveriges
sex läkarprogram. Bara Linköping hade en halv sökande mer per plats på motsvarande program, men där är antalet platser färre. Utbildningen har 87 platser till höstterminen 2002 i Göteborg och 8,1 sökande på varje plats.

För utförlig statistik se: www.hsv.se

Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77, fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57