Skriver du uppföljande artiklar om Nobelprisen i fysik och kemi eller Ekonomipriset? Då kan du dra nytta av Vetenskapsakademiens populärvetenskapliga material.

Utöver pressmeddelandet producerar Vetenskapsakademien även ett populärvetenskapligt material om de priser Akademien offentliggör. Materialet hittar du i anslutningen till pressmeddelandet. Det innehåller även illustrationer som är möjliga att ladda ned och är fria att använda för redaktionella ändamål.

Här hittar du det populärvetenskapliga materialet om årets Nobelpris i fysik.

Här hittar du det populärvetenskapliga materialet om årets Nobelpris i kemi.

Och här hittar du det populärvetenskapliga materialet om årets Ekonomipris.

I vårt pressrum finns även pressbilder från de olika offentliggörandena.

Eva Nevelius, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63, eva.nevelius@kva.se