Det råder delade uppfattningar om Sverige är en av världens mest hårdsatsande forskningsnationer eller inte. I debatten har sagts att Sverige ligger främst, ”oavsett hur man räknar”, liksom tvärtom, att Sverige ”svart på vitt” halkat efter rejält. Och när statsmakterna förklarar att de faktiskt ökar resurserna kommer samtidigt signaler från forskarna att de upplever en tydlig försämring. Vad beror detta på?
I Vetenskapsrådets översikt och analys ges svar på denna och en rad anknytande frågor. Välkomna till en pressfrukost där de viktigaste utvecklingstendenserna för finansieringen av svensk grundforskning presenteras.

PROGRAM
9.00 Inledning: Pär Omling, generaldirektör

9.10 Presentation: Ulf Heyman, analytiker vid analys- och strategiavdelningen
Deltar gör även utredare Elizabeth Lundberg och avdelningschef Calle Jacobsson, båda vid analys- och strategiavdelningen
Frågor tas i anslutning till presentationen.

9.45 Avslutning
Tid finns avsatt för ev intervjuer efter seminariet.

DATUM, TID & PLATS
Måndag den 4 mars
Kl 9.00-9.45
Regeringsgatan 56, Stockholm
(Anmälan i receptionen. Frukost finns uppdukad fr o m 8.30)

MER INFORMATION & ANMÄLAN
Presschef Kajsa Eriksson
08-546 44 216 / 0733- 66 62 16 / Kajsa.Eriksson@vr.se

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare