Vill du träffa geologen som tecknat en bild av livets första tre miljarder år på jorden, eller läkaren som identifierat en helt ny grupp av autoinflammatoriska sjukdomar? Vid årets Crafoord Days i Lund hyllas de senaste tre årens Crafoordpristagare i närvaro av Kronprinsessan Victoria.

25 till 27 april anordnas prisföreläsningar, symposier och en gemensam prisceremoni i Lund. Årets Crafoord Days är ett unikt tillfälle att få träffa pristagare och den samlade internationella expertisen inom de senaste tre årens prisområden, förutom geovetenskaper och polyartrit, även astronomi och matematik.

Det var 1982 som Crafoordska stiftelsen tillsammans med Vetenskapsakademien började dela ut ett stort vetenskapligt pris i olika ämnen enligt ett roterande schema. Tidigare i år offentliggjordes att Andrew H. Knoll, Harvard University, i USA tilldelats 2022 års Crafoordpris i geovetenskaper. Genom att bland annat studera mikrofossil har han gett grundläggande bidrag till vår förståelse av livets första tre miljarder år på jorden.

Nu kommer han till Lund tillsammans med Daniel L. Kastner, 2021 års pristagare i polyartrit. Daniel Kastner, läkare och forskare vid National Institute of Health, USA, fick priset för sitt arbete med att identifiera mekanismerna bakom och beskriva en helt ny grupp av sällsynta autoinflammatoriska sjukdomar. Något som i flera fall även lett till effektiva behandlingar. Även 2020 års pristagare i astronomi, Eugene N. Parker, och matematik, Enrico Bombieri, kommer att uppmärksammas under Crafoord Days.

Prisföreläsningar

Andrew Knoll och Daniel Kastner håller sina prisföreläsningar måndag 25 april. Astrofysikern Eugene Parker, som gjort fundamentala upptäckter om solvinden, gick bort i mars i år och prisföreläsningen hålls av Nicola Fox, Science Mission Directorate, NASA. Nicola Fox var vetenskapligt ansvarig för projektet Parker Solar Probe, den rymdsond som just nu cirklar runt solen och bär den framlidne pristagarens namn.

Vetenskapliga symposier

Tisdag 26 april hålls vetenskapliga symposier i de fyra olika prisområdena med den samlade internationella expertisen inom respektive ämne. Både prisföreläsningarna och symposierna kommer att filmas och läggas ut på www.kva.se och www.crafoordprize.se.

Pressfrukost med pristagare

Onsdag 27 april arrangeras en pressfrukost kl. 9–10 på Grand Hotel i Lund med Crafoordpristagarna Andrew Knoll och Daniel Kastner. Även Nicola Fox, närvarar för att svara på frågor om framlidne Eugene Parkers forskning och arbetet med Parker Solar Probe.
Enskilda intervjuer kan erbjudas. För journalister som inte kan närvara på plats kan det även finnas möjlighet att prata med pristagarna per telefon eller videolänk. På onsdag kväll anordnas en högtidlig prisceremoni i närvaro av Kronprinsessan Victoria.

PROGRAM Crafoord Days

Prisföreläsningar: Måndag, 25 april, kl 9.30–14.55, LUX, Helgonavägen 3, Lund.

Prissymposier: Tisdag, 26 april. Se länk till programmet nedan för platser och tider.

Pressfrukost med intervju- och fototillfälle: Onsdag 27 april, kl 9–10, Grand Hotel i Lund.

Prisceremoni: Onsdag 27 april, kl 16.15–17.30 (platser intagna 16.05), Universitetsaulan, Universitetshuset, Paradisgatan 2, Lund. Ceremonin är endast för inbjudna gäster men press kan erbjudas möjlighet att delta efter föranmälan.

Se hela programmet för Crafoord Days

Här hittar du mer information och kan se filmer om de fyra Crafoordpriser som uppmärksammas vid årets Crafoord Days. Klipp ur filmerna och bilder på pristagarna kan fås vid behov.

Studier av livets tidigaste historia (Andrew Knoll 2022)

Han hittade förklaringen till mystiska febersjukdomar (Daniel Kastner 2021)

Upptäckaren av solvinden (Eugene Parker) och matematikens stora problemlösare (Enrico Bombieri 2020)

För samtliga evenemang gäller att medierepresentanter ska föranmäla sig till Eva Nevelius, pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien, eva.nevelius@kva.se, 070-878 67 63, senast fredag 22 april kl 10.00.

Meddela om du är intresserad av ett specifikt område eller vill ha en enskild intervju med en särskild forskare/pristagare. Du behöver även meddela i förväg om du vill ha en intervju per telefon eller länk.

FAKTA om priset

Crafoordpriset är ett av de stora internationella vetenskapliga priserna och delas ut i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund. Akademien ansvarar för att utse pristagare. Ämnesområdena är valda för att komplettera Nobelpriset, och växlar varje år mellan matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper och polyartrit (exempelvis ledgångsreumatism).

Läs mer om priset

Eva Nevelius,
Pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se