När Kristina Söderholm och Carina Bennerhag år 2021 publicerade sina första resultat om fornlämningar från jakt- och fångstmiljöer i norra Sverige i den ansedda tidskriften Antiquity, uppmärksammades deras häpnadsväckande fynd internationellt. Forskargruppen i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet hade då bland annat hittat 2 000 år gamla järnframställningsugnar, så kallade blästugnar, som använts för att framställa smidbart stål. Kemiska analyser visade att produktionen baserats på järnmalm från sjöar och myrar i regionen och forskarna kunde påvisa att det inte rörde sig om någon småskalig, impulsiv verksamhet, utan om en omfattande produktion på upp till 80 kilo järn från respektive ugn.

Forskargruppen ansåg att det fanns anledning att tro att den här avancerade järn- och stålproduktionen i nordligaste Europa för 2 000 år sedan var mer geografiskt utbredd, och inledde ett intensivt arbete med att försöka kartlägga detta. Denna kartläggning vars resultat nu publiceras i Carina Bennerhags doktorsavhandling, kan komma att skriva om europeisk och global historia.

Välkomna till pressträff på Vetenskapens hus i Luleå där forskarna berättar om sina nya resultat och visar några av de arkeologiska fynden. Pressträffen går även att följa digitalt med chans att ställa frågor direkt till forskarna. Föranmälan krävs både för att delta på plats och via Zoom, senast 2023-11-09, till katarina.karlsson@ltu.se

  • Vad har forskarna gjort för nya fynd och var någonstans?
  • Vad innebär dessa fynd för dagens globala historieskrivning om järn- och ståltillverkning?
  • Hur har de arbetat för att karakterisera fynd i områden som idag är täckta av vatten efter vattenkraftsutbyggnader?
  • Hur arbetar forskarna vidare med frågan?

Plats: Vetenskapens hus i Luleå
Datum: 13 november
Tid: 09.00-10.00, presentation och frågestund
Språk: svenska

Medverkande på pressträffen:
Kristina Söderholm, professor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet och projektledare
Carina Bennerhag, arkeolog och doktor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se