Sättet att arbeta med scenarier i den nya FOI-rapporten, ”Dynamisk generering av socioekonomiska scenarier för klimatanpassning: metod, byggstenar och exempel” av Henrik Carlsen och Karl Henrik Dreborg, utgör grundbulten till det allra första verktyget inom projektet Climatools som totalt kommer att arbeta fram åtta verktyg för klimatanpassning.

Normalt talas det om klimatförändringar på 100 års sikt. Men samhällsplanering sker ofta på kortare sikt än så, säger Henrik Carlsen.

– För att samhället ska klara av de framtida klimatförändringarna – som vi vet kommer – måste det finnas underlag som tar hänsyn till klimatförändringar i det kortare perspektivet, säger han.

När det gäller klimatförändringarna går det relativt väl att förutse vad som kommer att ske. Däremot är det svårare att förutsäga samhällsutvecklingen, säger Henrik.

– Samhällsscenarier är därför ett effektivt verktyg – de kan skräddarsys efter olika intressenters behov. Järnvägen, för att ta ett exempel, behöver troligen andra typer av lösningar i ett framtida samhälle än vad stadsplaneringen gör.

Seminariet: Att använda socioekonomiska scenarier för klimatanpassning
Tid: 23 maj, 10.00-12.00
Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm
Pressen får tillfälle att ställa frågor efter seminariets slut. Ingen föranmälan behövs.

Kontakt
Henrik Carlsen, forskare, henrik.carlsen@foi.se, 08-555 037 72,
070-927 70 75
Susanne Kilje, informatör, susanne.kilje@foi.se, 08-555 030 37,
070-927 71 13