Norrbotten har just nu den näst högsta smittspridningen av covid-19 i landet. Region Norrbotten går därför ut i en bred kampanj i länet för att få alla norrbottningar att ta sitt ansvar för att minska smittan.
Under det senaste året har vi alla behövt anpassa oss till en ny vardag med nya rutiner och det måste vi i högst grad fortsätta med. Men en dag är pandemin över och vad händer då? Kommer vi att gå tillbaka till våra tidigare vanor eller har pandemin förändrat oss för alltid?

Luleå tekniska universitet bjuder in till föreläsningar och ett samtal med fyra starka profiler i norrbottniskt näringsliv – om utmaningarna med att vara ledare under en pågående kris och vilka lärdomar de som ledare tar med sig från den kris som pågår nu.

Datum: 25 maj. 2021, 12:00 – 16:00
Plats: Zoom
Moderator:
Lena Callne
Program och föranmälan: I pandemins spår vad tar vi med oss? Det går utmärkt att enbart delta i vissa delar av programmet, observera att föranmälan krävs oavsett.

Programpunkter i korthet samt medverkande:
Vad händer med arbetsplatserna efter corona?
Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet
Naturen som kraft för återhämtning,
Päivi Juuso, biträdande professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet,
Kommer våra byggda miljöer att förändras?
Kristina Nilsson, professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet
Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av pandemin?
Olle Hage, lektor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet

Paneldebatt medverkande:
Gunnar Eikeland, VD för Sparbanken Nord i Norrbotten
som samtidigt som pandemin bröt ut drabbades av sjukdom och död i familjen – och blev medveten om hur det starka team han byggt upp på jobbet var den bästa beredskapen för kris på många nivåer. Josefina Nordmark, VD för arkitektfirman Nordmark & Nordmark som kan vittna om hur pandemin ställt nya krav på henne som ledare – när en yrkesgrupp som är van vid att jobba som kreativa team plötsligt ska sitta som isolerade öar och jobba hemifrån. Mikael Nyström, VD för Mobilaris om svårigheterna med att upprätta affärskontakter och sluta avtal på distans. Från att varje vecka ha gjort affärsresor, ofta långväga till Australien och Sydafrika, till inga affärsresor alls. När allt återgår till det ”nya normala” räknar han med att resorna inom bolaget kommer att sjunka med 30 procent. Grete Solvang-Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör på LKAB om hur ett stort bolag som hanterade ett pandemiutbrott och lärdomarna av detta.

”Eftersom jag pratat med alla paneldeltagare vågar jag utlova att det blir ett samtal som kommer att väcka många tankar och insikter och säkert även ge en och annan aha-upplevelse. Att leda en organisation i en lågintensiv kris, i bemärkelsen att den pågår så länge, det ställer helt klart särskilda krav på ledarskap. Och grejen med en kris är att man aldrig vet när och hur den uppstår, så det finns många lärdomar att dra.”  (Lena Callne, moderator)

Kontakt: Tina Forsberg, kommunikatör och verksamhetssamordnare för Vetenskapens hus vid Luleå tekniska universitet tina.forsberg@ltu.se, 0920-49 12 44

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 29
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se
Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se