I samarbete med IVA Nord arrangerar Luleå tekniska universitet ett digitalt seminarium och panelsamtal 24 mars med bland annat forskare, företagsrepresentanter, Skogsindustrierna, Norra skog, länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten, Vattenfall och Regionen i Norrbotten och Västerbotten. Vi berättar om Luleå tekniska universitets satsning, SUN, som tar fasta på Sveriges tillgångar av malm, skog och vatten för att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

Norra Sverige har förutsättningar att globalt visa vägen för en framgångsrik omställning av basindustrin. Satsningen SUN, naturresurser för en hållbar samhällsomvandling, på Luleå tekniska universitet, som sker i nära samarbete med svensk industri, ska utveckla naturresursbaserad basindustri mot FN:s hållbarhetsmål – med bibehållen och ökad lönsamhet.

”Vi vet att det är just här i norra Sverige som den tekniska utvecklingen och omställningen av våra nationella basindustrier kan bli en föregångare för hur man når FN:s globala hållbarhetsmål”, säger Christina Wanhainen, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Program: Naturresurser för en hållbar samhällsomvandling

Datum: 24 mars

Tid: 13:00 – 14.45

Föranmälan: https://www.ltu.se/_special-po…

Medverkande: Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten, Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten och Helene Hellmark-Knutsson, landshövding i Västerbotten, Rickard Carstedt, regionråd i Västerbotten, Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten, Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna, Christer Ljunggren, vd Vattenfall, Grete Solvang-Stoltz, HR och hållbarhetsdirektör LKAB, Pär Lärkeryd, vd Norra Skog samt Christina Wanhainen, professor i malmgeologi och vetenskaplig ledare för SUN, Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi och biträdande vetenskaplig ledare för SUN vid Luleå tekniska universitet och Pär Weihed, prorektor och professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet. Moderator är Åsa Lindell.

Kontakt: Bror Sundqvist, verksamhetsledare inom träteknik vid Luleå tekniska universitet, bror.sundqvist@ltu.se, 0910-585778

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 29
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se
Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se