I prismotiveringen sägs att viktiga egenskaper hos årets pristagare är: ”…vilja och förmåga att förvandla egna och andras forskningsresultat till högintressant och lättläst litteratur och att på ett personligt och vinnande sätt kommunicera omforskning i föreläsningsform, i teaterform och i etermedia…”

Prisutdelning:
Torsdag 5 april
Kl 15.00
Plats – Vasamuséet

Rosénpriset instiftades 1980 till minne av Forskningsrådsnämndens förste ordförande Nils G Rosén, för att premiera populärvetenskapliga insatser. Priset delas ut för 21:a gången, nu av Vetenskapsrådet. Bland tidigare pristagare kan nämnas t ex journalisten Inger Atterstam, författaren och docenten Peter Nilson och professor Karin Johannisson. Förra året fick redaktör Bo G Erikson priset. Den fullständiga listan finns på www.vr.se. I kommittén för priset i år:
– Professor Carl-Olof Jacobson, ordförande
– Författaren Stefan Casta, repr. Minerva, Författarförbundets fackbokssektion
– Astronomen Marie Rådbo, tidigare Rosénpristagare
– Med stud Fredrik Söderlund, repr. Unga Forskare

Journalister är välkomna även till konferensens övriga delar. Program finns på www.vr.se.

För mer information kontakta:
Kajsa Eriksson, Presschef Ann Liis Hanslep, kommitténs sekreterare
Kajsa.Eriksson@vr.se annliis.hanslep@vr.se
08-546 44 216/0733-666 216 08-546 44 157

Presskontakt:

Marlene Truedsson

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare