Trots att vi lever i en välfärdsstat och har tillgång till modern medicin består ojämlikheten i hälsa i Sverige. Skillnaden i livslängd mellan hög- och lågutbildade är för närvarande cirka sex år och den ökar. 15 november hålls ett symposium vid Vetenskapsakademien med titeln Ojämlik hälsa.

Socioekonomisk bakgrund påverkar risken att drabbas av sjukdom. Ojämlikheten i hälsa har uppmärksammats av både forskare och politiker. Sverige har deklarerat att man vill minska klyftorna inom en generation. Det kan tyckas svårt, men vilka är lösningarna? Det här symposiet, som fokuserar på nya insikter kring prevention och styrning, vill bidra till att finna en väg framåt. Symposiet anordnas av Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för hälsofrågor i samarbete med Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Folkhälsomyndigheten och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

På förmiddagen presenteras aktuella studier om ojämlik hälsa i såväl allmän fysisk status som i hjärtkärlsjukdomar, livmoderhalscancer och covid-19. Nya forskningsrön understryker situationens allvar, men även ljusglimtar utlovas. På eftermiddagen redogör Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för statens och regionernas styrsystem för prevention. Vi får också ta del av lärdomar på kommunal nivå om hur civilsamhället kan involveras i preventivt arbete. Eftermiddagspassets sista föredrag diskuterar de medicinska professionernas ansvar och möjligheter.

Dagen avrundas med ett panelsamtal kring hur det skulle kunna bli enklare att leva hälsosamt och samtidigt minska olika klyftor i hälsa.

Tid: 10.00–17.00
Plats: Beijersalen, Vetenskapsakademien.

Anmälan till symposiet är stängd men press kan anmäla sig direkt via e-post till eva.nevelius@kva.se. Läs mer om programmet här.

Eva Nevelius

070-878 67 63

eva.nevelius@kva.se